Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

Kάρτα του Πολίτη

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του σχεδίου επιβολής της Κάρτας Πολίτη


Σε μια σύγχρονη ξένη σειρά επιδεικνύεται η δυνατότητα υποκλοπής των δεδομένων από προσωπική κάρτα της ίδιας τεχνολογίας με την Κάρτα του Πολίτη.
Και διαβεβαιώνω ότι ισχύει το σενάριο, αφού, όπως λένε οι σχετικοί της τεχνολογίας "ό,τι κλειδώνει, ξεκλειδώνει". Βλέπε iPhone, Windows, μύρια προγράμματα και ιστοσελίδες σπουδαίων φορέων που έχουν "σπάσει".
http://youtube.com/user/theoreio

Την ίδια περίοδο που η βρετανική βιομετρική ταυτότητα αποτελεί παρελθόν από 21.12.2010 http://services.parliament.uk/bills/2010-11/identitydocuments.html έχει ήδη υλοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα ψηφιοποίησης του Ελληνικού Λαού έως 30.06.2012 στο Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Θεόδωρου Πάγκαλου διορισθέντα από τον Πρωθυπουργό κατά παράβαση του άρθρου 81 παρ.1 Συντάγματος που περιορίζει την κατάληψης της θέσης αυτής μόνο από Υπουργούς της Κυβέρνησης http://antiproedros.gov.gr/government
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΕΡΟΣ 3ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Δ' ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 81
1. Την Κυβέρνηση αποτελεί το Υπουργικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρωθυπουργό & τους Υπουργούς. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη σύνθεση & τη λειτουργία του Υπουργικού Συμβουλίου. Με διάταγμα που προκαλεί ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης μπορεί να διοριστούν ένας ή περισσότεροι από τους Υπουργούς της Αντιπρόεδροι του Υπουργικού Συμβουλίου....

Στο αρχείο Excel
http://antiproedros.gov.gr/wp-content/uploads/2010/11/ΤΠΕ-MASTER-PLAN-30.11.2010.xls
& σε γλώσσα σήμανσης HTML (HyperText Markup Language)
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9RO8pTduv4EJ:antiproedros.gov.gr/wp-content/uploads/2010/11/%CE%A4%CE%A0%CE%95-MASTER-PLAN-30.11.2010.xls+http://antiproedros.gov.gr/wp-content/uploads/2010/11/%CE%A4%CE%A0%CE%95-MASTER-PLAN-30.11.2010.xls&cd=1&hl=el&ct=clnk&gl=gr
περιγράφεται όλο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ ως εξής:

Ο σχεδιασμός προβλέπει τη σύμπραξη 2 Υπουργείων για την υλοποίηση του:
1. του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) από 10.08.2010 έως 30.06.2011 &
2. του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ.) από 01.07.2011 το αργότερο έως 30.09.2011
Το δίμηνο από 01.10.2011 έως 30.11.2011 είναι κενό προγραμματισμού
(Αυτό το διάστημα πρέπει να αναμένουμε καταιγισμό προπαγάνδας από τα ΜΜΕ για την χρήση της νέας ταυτότητας με το αζημίωτο, αφότου πρώτα εγκριθεί σχετικό κονδύλι για την προβολή της κάρτας)
Από 01.12.2011 έως 30.06.2012 διατίθεται η Κάρτα Πολίτη στον Ελληνικό Λαό με την υποχρεωτική αντικατάσταση της αστυνομικής του ταυτότητας & ολοκληρώνεται η αποστολή του Πρωθυπουργού & της Κυβέρνησης του για ψηφιοποίηση του πληθυσμού της χώρας, όπως & άλλων κυβερνήσεων σε άλλες χώρες ενόψει της προαναγγελθείσας από τον Πρωθυπουργό Παγκόσμιας Διακυβέρνησης.

Τι έχει ήδη λάβει χώρα;

Η υπ' αριθμόν 1503/18.08.2010 Απόφαση Ένταξης Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την εισαγωγή της Κάρτας Πολίτη» στους άξονες 10, 11, 12 για τις 8 Περιφέρειες σύγκλισης, για τις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου και για τις 2 Περιφέρειες σταδιακής εισόδου αντίστοιχα, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με κωδικό Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) «296542» του Ειδικού Γραμματέα για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Στέφανου Γκρίτζαλη
http://www.epdm.gr/index.php?obj=82541bdc9ba01d7b

Η υπ' αριθμόν 3674/25.11.2010 Απόφαση με θέμα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την εισαγωγή της Κάρτας Πολίτη» σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 3/Α/14-1-2002) του Ειδικού Γραμματέα για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. Καθηγητή Στέφανου Γκρίτζαλη
http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypes/ada/4%CE%990%CE%A1%CE%9A-0%CE%9A

Ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης για τη βέλτιστη αξιοποίηση της Κάρτας Πολίτη στις 12.12.2010
http://opengov.gr/ypes/?p=863

Τι ακολουθεί;


Πιλοτική εφαρμογή για τους μετανάστες "Κάρτα μετανάστη" (έως 30.04.2011)
Πολιτικός Υπεύθυνος για την υλοποίηση εμφανίζεται στο Master Plan ο πρώην Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής & νυν Γενικός Γραμματέας Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής μετά τη μετονομασία της Γενικής Γραμματείας του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. με το άρθρο 2 παρ.1γ)αα) του Π.Δ. 96  Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ Α' 170/28.09.2010) Ανδρέας Τάκης
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ:
- Οι αλλοδαποί χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταυτοποιούνται με τα εθνικά τους δελτία ταυτότητας & διαβατήρια βάσει Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου
-Ταυτοποίηση των εκατομμυρίων μη νομιμοποιηθέντων λαθρομεταναστών
ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ;
-Διότι η πλειοψηφία αυτών είναι λαθρομετανάστες νομιμοποιηθέντες ή μη από υπανάπτυκτες πρώην κομμουνιστικές ή μουσουλμανικές χώρες που ούτε διαθέτουν χριστιανική καλλιέργεια για την αποκαλυπτική ερμηνεία των εξελίξεων ούτε έχουν αγωνιστική εμπειρία κινημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών των ανεπτυγμένων κοινωνιών
-Διότι είναι οι πλέον χειραγωγήσιμοι αφού σε περίπτωση αντίρρησης, θα απελαθούν
-Διότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ήδη έτοιμο εργατικό δυναμικό προς αντικατάσταση των Ελλήνων πολιτών, που θα αρνηθούν την Κάρτα Πολίτη

Εκκαθάριση μητρώων & Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού / Public Key Infrastructure (PKI) έως 30.06.2011 
Πολιτικός υπεύθυνος για την υλοποίηση ο Καθηγητής Στέφανος Γκρίτζαλης

Παραγωγή & προσωποποίηση κάρτας (από 01.07.2011 το αργότερο έως 30.09.2011) από ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ.


Διάθεση κάρτας στους πολίτες (από 01.12.2011 έως 30.06.2012)


ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΑΝΤΙΦΡΟΝΟΥΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ:


- ΑΥΞΗΣΗ 23% ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(μόνο των πολιτών & όχι φυσικών/νομικών προσώπων με έμμισθους δικηγόρους) 
Με την υπ' αριθμόν 1100/24.06.2010 Πολυγραφημένη Υπουργική Εγκύκλιο (ΠΟΛ) με θέμαΚοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 59, 60, 61, 62, 63 και 81 του ν.3842/23.4.2010 (ΦΕΚ 58Α) «αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» του Υπουργού Οικονομικών Γεώργιου Παπακωνσταντίνου http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/70/8e/38/708e381b9a17fcc3c9cf9b06e8b6551af5f65b5d/application/pdf/pol1100_24_06_2010.pdf επιβάλλεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 23% στις υπηρεσίες των άμισθων (ελεύθερων επαγγελματιών ως προς τη φορολόγηση τους) δικηγόρων καθιστώντας απαγορευτική την άσκηση του δικαιώματος στην παροχή έννομης προστασίας του πολίτη του άρθρου 20 του Συντάγματος (αίτηση ακυρώσεως κατά της εγκυκλίου ως κανονιστικής, διότι επιβάλλει ΦΠΑ μόνο στους άμισθους δικηγόρους & όχι στους με πάγια αντιμισθία (μισθωτούς ως προς τη φορολόγηση τους) δικηγόρους συζητήθηκε στις 01.12.2010 στην 7μελή σύνθεση του Β' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) & αναμένεται απόφαση)

ΑΥΞΗΣΗ 50% ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ & 100% ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΣΤΟ ΣτΕ 
(μόνο των αντιδίκων του Δημοσίου, αφού το Δημόσιο απαλλάσσεται των παραβόλων)
Με το άρθρο 8 του Ν. 3900 Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 213/17.12.2010) το κόστος του παραβόλου αιτήσεως ακυρώσεως αυξάνεται από τα 100 ευρώ στα 150 ευρώ & το κόστος του παραβόλου αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως από τα 50 ευρώ στα 100 ευρώ

ΑΥΞΗΣΗ 1000% ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΜΗΝΥΣΕΩΣ & 500% ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(τεχνητή μείωση δεικτών εγκληματικότητας λόγω χρηματικής αδυναμίας παθόντων για μήνυση)
Με την υπ' αριθμόν 123827/23.12.2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση με Θέμα: «Αναπροσαρμογή του παραβόλου μήνυσης, του τέλους πολιτικής αγωγής και των δικαστικών εξόδων ποινικής διαδικασίας» (ΦΕΚ Β' 1991/23.12.2010)  το κόστος του παραβόλου μηνύσεως αυξάνεται από τα 10 ευρώ στα 100 ευρώ & το κόστος του παραβόλου πολιτικής αγωγής αυξάνεται από τα 10 ευρώ σε 50 ευρώ από 23.01.2011

Σενάρια τρόμου. Χρεοκοπία της Ελλάδος βλέπουν σοβαροί αναλυτές

 
Η Pimco προβλέπει εξέγερση αλά ΑργεντινήΣενάρια τρόμου για χρεοκοπία της Ελλάδας και κατάρρευση του ευρώ
Πορεία στα τυφλά, έλλειψη ταμειακού προγράμματος και σπασμωδικά εισπρακτικού τύπου μέτρα, συνθέτουν το ζοφερό σκηνικό και της νέας χρονιάς. 

Την ώρα που στην Ελλάδα συνεχίζουμε να ακούμε την γνωστή επωδό «θα τα καταφέρουμε με τις δικές μας δυνάμεις» (με τελευταία έκδοσή της την πρωθυπουργική δήλωση «εμείς τα προβλήματά μας θα τα λύσουμε, αλλά πρέπει και η Ευρώπη να λύσει τα δικά της»), πληθαίνουν οι οικονομολόγοι και οι ειδικοί στην αγορά ομολόγων που περιγράφουν την σκληρή πραγματικότητα. 

Πριν από μία εβδομάδα, ο διάσημος Γερμανός οικονομολόγος Πέτερ Μπόφινγκερ δήλωσε ότι τα αυστηρά μέτρα θα μειώσουν τα χρέη, αλλά το χρέος σε σχέση με τον ρυθμό ανάπτυξης θα διογκωθεί, με αποτέλεσμα σε ένα-δυο χρόνια να διερωτηθούν οι Έλληνες αν άξιζε τον κόπο η θυσία. 

Την σκυτάλη έχει πλέον πάρει κάποιος από τον οποίο εξαρτώμεθα απευθείας και απόλυτα. Ο λόγος για τον Άντριου Μπόσομγουορθ, υψηλόβαθμο στέλεχος της Pimco, της εταιρίας που είναι ο μεγαλύτερος διαχειριστής ομολόγων στον κόσμο. 

Με συνέντευξή του στην «Ζιντόιτσε Τσάιτουνγκ», ο Μπόσομγουορθ δηλώνει πως για την Ελλάδα η αναδιάρθρωση του χρέους είναι αναπόφευκτη (την ίδια ώρα που ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου διερρήγνυε τα ιμάτιά του περί του αντιθέτου με συνέντευξή του στο Ρόιτερ’ς). Παράλληλα, θεωρεί βέβαιη την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ και υπενθυμίζει ότι η Pimco, δεν επενδύει πλέον σε ομόλογα Ελλάδας, Ιρλανδίας και Πορτογαλίας, ενώ έχει περιορίσει τις επενδύσεις της σε Ισπανία και Ιταλία. 

Η Pimco φροντίζει πάντα να παίρνει εγκαίρως τις πληροφορίες που χρειάζεται και στην Ελλάδα έστειλε εκπροσώπους της σχεδόν την ίδια ώρα που έφθαναν και οι εκπρόσωποι της τρόικας για πρώτη φορά. 

Στη διάρκεια της διαμονής τους, είδαν εκπροσώπους της οικονομικής και πολιτικής ζωής, αλλά και εκπροσώπους των συνδικαλιστικών ηγεσιών, ενώ από την αρχή εξέφρασαν την αμφιβολία τους τόσο για την απόδοση των μέτρων, όσο και για τα όρια αντοχής του λαού. Εκφράζοντας παράλληλα φόβους για εξέγερση κατά του προγράμματος λιτότητας. 

Έχοντας σχηματίσει ιδία γνώμη (και για τον τρόπο λειτουργίας της ελληνικής κρατικής μηχανής) και αφού παρακολούθησαν επί μήνες την πορεία του προγράμματος και τις εξελίξεις στην ΕΕ, η Pimco σπάει, δια του Νεοζηλανδού κ. Μπόσομγουορθ, για πρώτη φορά τη σιωπή της. Αμφισβητώντας τόσο το ελληνικό πρόγραμμα, όσο και την δημιουργία μόνιμου ευρωπαϊκού μηχανισμού στήριξης από το 2013, που, κατά την γνώμη του, δεν επιλύει το πρόβλημα, απλώς αγοράζει χρόνο. 

Θα ήταν θαύμα, υποστηρίζει το υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρίας, η έξοδος των τριών κρατών από την κρίση και η επιστροφή τους στην ανάπτυξη, καθώς δεν υπάρχει ούτε ένα τέτοιο προηγούμενο. 

Κατά συνέπεια, προτείνει αναδιάρθρωση του χρέους των τριών κρατών και έξοδό τους από το κοινό νόμισμα, καθώς οι σκληρές περικοπές στοχεύουν μεν στην σταθεροποίηση του ευρώ, αλλά δεν θα γίνει αποδεκτό από τους πολίτες. Προβλέπει μάλιστα εξέγερση αλά Αργεντινή. Ως μοναδική λύση βλέπει την χρεοκοπία και την έξοδο από το ευρώ 

Στο ακριβώς αντίθετο άκρο βρίσκονται οι δηλώσεις του πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου και του υπουργού των Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου. Ο τελευταίος, δήλωσε σε συνέντευξή του στο ειδησεογραφικό πρακτορείο «Ρόιτερ’ς» ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε συζητήσεις για αναδιάρθρωση του χρέους, καθώς κάτι τέτοιο «δεν θα βοηθούσε την Ελλάδα, δεν θα βοηθούσε την ελληνική οικονομία, τις ελληνικές τράπεζες, τους Έλληνες πολίτες ή το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη». 

Αναφερόμενος στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Παπακωνσταντίνου σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει σημαντική πρόοδο στο μέτωπο της μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος, προωθώντας παράλληλα σκληρές μεταρρυθμίσεις, ενώ εξέφρασε την βεβαιότητα ότι η χώρα θα λάβει την επόμενη δόση των 15 δισ. ευρώ από την ΕΕ και το ΔΝΤ τον Μάρτιο. 

«Στο κλείσιμο του 2010 είμαστε εντός του στόχου μας, οι μεταρρυθμίσεις είναι εντός χρονοδιαγράμματος», δήλωσε, προσθέτοντας πως «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την επόμενη δόση ή για οποιαδήποτε δόση, όσο κάνουμε σωστά τη δουλειά μας». 


Ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε επίσης ότι αναμένει έσοδα ύψους 1 δισ. ευρώ φέτος από τις αποκρατικοποιήσεις και την εκμετάλλευση της δημόσιας περιουσίας φέτος και άλλα έξι δισ. το διάστημα 2012-2013. 

Σε ό,τι αφορά την επάνοδο στις αγορές επανέλαβε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει την έξοδό της στις αγορές ομολόγων κάποια στιγμή το 2011, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στις αγορές, και την έκδοση ομολόγων «διασποράς». 

Ποιος από τους δύο έχει δίκιο; Ποιος θα επιβεβαιωθεί και ποιος θα διαψευστεί; Και τελικά ποιος θα αποδειχθεί ότι γνωρίζει καλύτερα την ελληνική κοινωνία; Διότι, όπως είπαμε, η Pimco έστειλε ανθρώπους της στην Ελλάδα από την αρχή της κρίσης και έχει εξαγάγει εντελώς διαφορετικά συμπεράσματα από αυτά της ελληνικής κυβέρνησης. 

Αν η Pimco επιβεβαιωθεί, τότε η Ελλάδα θα έχει παίξει τον περισσότερο υπονομευτικό ρόλο κατά του ευρώ.

Η πολύ ωραία Ελληνίδα προς τον προδότη κομμουνιστή Χριστόφια


Είμαι πολύ ωραία Ελληνίδα, Δημήτρη Χριστόφια


Μικαέλλα Λοΐζου
Η Μικαέλλα Λοΐζου [πηγή φωτογραφίας: 'Χριστόφιας-Watch' 30/12/2010]
‘SigmaLive’, blog ‘Real-A-Politik’
«Είμαι πολύ ωραία Ελληνίδα!»
30 Δεκεμβρίου 2010
Μικαέλλα Λοΐζου
Είμαι ωραία Ελληνίδα, Πρόεδρε, και μάλιστα πάρα πολύ ωραία Ελληνίδα. Κι αυτό γιατί δεν τάσσομαι απλώς εναντίον της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, αλλά γιατί τάσσομαι πάρα πολύ κατά της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Πώς να το κάνουμε, Πρόεδρε; Δεν μπορώ να το πολεμήσω. Φταίνε, βλέπεις, οι ωραίες ελληνικές ιδέες με τις οποίες γαλουχήθηκα. Μ’ αυτές μεγάλωσα κι αυτές εγκρίνω και προκρίνω.
Το ωραίο ελληνικό έθνος γέννησε την ωραιότερη ιδέα της ιστορίας, τη Δημοκρατία, και σ’ αυτήν πιστεύω, Πρόεδρε. Σ’ αυτήν, στην ολότητά της. Χωρίς οδυνηρούς συμβιβασμούς, χωρίς προσβλητικές, για τον πολιτισμένο κόσμο, εκπτώσεις. Πιστεύω στο ωραίο αντίθετο της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, Πρόεδρε, την ωραία Δημοκρατία.
Πιστεύω, ακόμη, στους ωραίους αγώνες και στα ωραία, υψηλά ιδανικά. Γι’ αυτό και δεν συμβιβάζομαι με τη μασκαρεμένη διχοτόμηση, με τα λαβωμένα ανθρώπινα δικαιώματα, με τη συμφωνία σε αιώνιες καταδίκες. Γιατί είμαι ωραία, πολύ ωραία Ελληνίδα, Πρόεδρε, εγγόνι της ΕΟΚΑ, που πιστεύει στην ωραία λευτεριά. Γιατί είμαι ωραία, πολύ ωραία Ελληνίδα, Πρόεδρε, και η ωραία φιλοσοφία των προγόνων μου με έμαθε να αμφισβητώ, να μην πιστεύω ό,τι κάποιοι σαν εσένα προσπαθείτε να μου πλασάρετε σε τιμή ευκαιρίας. Ο ωραίος ελληνικός νους, Πρόεδρε, με έμαθε να σκέφτομαι, όχι να αφήνω άλλους να συσκέπτονται για μένα.
Συγχώρεσε με, Πρόεδρε, που δεν μπορώ να πουλήσω την ομορφιά της ελληνικής ψυχής, για χάρη μιας υπόκλισης στην κοινωνικοπολιτική βαρβαρότητα. Συγχώρεσε με, Πρόεδρε, που δεν μπορώ να συμβιβαστώ με πολύ λιγότερα από όσα μου προσφέρει η ωραία Ευρώπη, που ακόμα και τον Δία σαγήνευσε με την ομορφιά της, και να καταδικαστώ στη θνησιμότητα του ρευστού. Συγχώρεσέ με, που δεν μπορώ να έχω πιο λίγα ανθρώπινα δικαιώματα, για να μπορέσεις εσύ να γίνεις «Πρόεδρος της λύσης» και να έχουν τα ωραία παιδιά που θα κάνω άλυτες απορίες μια ζωή.
Είμαι ωραία, πολύ ωραία Ελληνίδα, Πρόεδρε, για να συμβιώσω με την ασχήμια που προτείνεις. Πολύ ωραία Ελληνίδα για να δηλώσω, ελαφρά τη καρδία, ρίψασπις.
Πολύ ωραία Ελληνίδα για να κτυπήσω ενέσεις ηττοπάθειας και να ξεπέσω.
Ελπίζω να δείξεις κατανόηση στις ωραίες ιδέες με τις οποίες μεγάλωσα, ελπίζω να δείξεις τον απαιτούμενο σεβασμό. Γιατί να το ξέρεις, σαν τους ωραίους Έλληνες κλείσεις σε κλουβιά, θεριεύουνε και την ώρα του μεγάλου ξεσπάσματος κατασπαράζουν στο διάβα τους την ασκήμια. Έτσι έκαναν και το 2004. Έτσι θα κάνουν όποτε χρειαστεί. Θα πολεμήσουν σαν ωραίοι Έλληνες.

Ηλεκτρονική διεύθυνση άρθρου: http://www.efylakas.com/archives/8375 

Να επανέλθει η ποινή του θανάτου για τους προδότες!

ΕΓΚΛΩΒΙΣΑΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ Η ΠΟΙΝΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ (!)

Posted by ΛΑΚΕΔΑΙΜΩΝ στο 04/01/2011
Του Νίκου Κοτζιά
Η πολιτική μετρά εκ του αποτελέσματος. Η πολιτική της κυβέρνησης έχει τουλάχιστον προς το παρόν τα εξής αποτελέσματα:
Πρώτον, μια άγρια ανακατανομή πλούτου και εισοδήματος υπέρ των δυνάμεων που οδήγησαν την χώρα στην κρίση. Χαμένα είναι τα χαμηλά εισοδήματα που προέρχονται από μισθούς και συντάξεις, καθώς και…
μεσαία εισοδήματα μισθωτών και μικρομεσαίων επιχειρηματιών.
Δεύτερον, μια συνεχή ύβρη στην ίδια τη ύπαρξη των μισθωτών, ιδιαίτερα του δημοσίου. Αντί να απαξιώσει η κυβέρνηση την φοροκλοπή και φοροδιαφυγή, το μαύρο χρήμα, τις παράνομες συμφωνίες, το αεριτζίδικο κεφάλαιο και τη λαμογιά επιτέθηκε κύρια στους δημόσιους υπάλληλους.
Το έπραξε τόσο με τα μέτρα που έλαβε, όσο και με την καμπάνια ηθικής απαξίωσής σε βάρος τους. Καμπάνια που διεξήγαγε μαζί με εκείνα από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που… επιβιώνουν χάρη στην στήριξη του δημοσίου (ακόμα και με φορονομικό τρόπο) και των τραπεζών. Μέσα από τις καμπάνιες της, η κυβέρνηση έδειξε ποιόν ήθελε να πλήξει. Ενάντια σε ποιόν επιλέγει να κάνει
πολιτική.
Tρίτον, μια πολύπλευρη στήριξη εκ μέρους της κυβέρνησης, με όλα τα μέτρα που έλαβε, των τραπεζιτών φίλων της. Τους διασφάλισε φθηνό ευρωπαϊκό χρήμα με επιτόκιο 1% προκειμένου να δανείζεται το ελληνικό δημόσιο από αυτές με επιτόκιο 6%. Το καλοκαίρι τους κατέστησε κράτος εν κράτει.
Τους προσκάλεσε και τους κατέστησε συνδιαπραγματευτές στο τραπέζιο εκπόνησης του δεύτερου μνημονίου, ή αλλιώς του «μνημονίου της κόλασης». Εκείνο που μπροστά του η πρώτη συμφωνία δίνει την εικόνα αγίας βίβλου. Τους εξασφάλισε ακόμα και νομοθεσία περί των εργασιακών σχέσεων με τη δυνατότητα να σπάσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων στις τράπεζες. Μέσα, Τραπεζίτες, Κυβέρνηση, χαρακτηρίζουν τις κατακτήσεις των τραπεζοϋπαλλήλων ως «προνόμια». Ενώ τα προνόμια των ελληνικών τραπεζών τα ανάγουν σε κάποια «οικονομική αναγκαιότητα». Τέλος, δεν προχωρά ακόμα η κυβέρνηση στην άμεση και έγκαιρη δημιουργία ενός δημόσιου τραπεζικού πυλώνα με τον οποίο θα μπορούσε να κάνει πραγματική πολιτική στην αγορά. 
Τέταρτο, την απόσυρση από την ίδια την κυβέρνηση μέτρων που είχε αναγγείλει ως εξισοροποιιτικά ισορροπία έναντι των μέτρων καταστολής που εφαρμόζει για τους μισθωτούς, όπως είναι η κατάργηση της πρόβλεψης για φορολόγηση με 20% των καναλιών. Η απόσυρση αυτή διέγραψε και την καλύτερη στιγμή του Υπουργού Οικονομικών ο οποίος τα είχε ανακοινώσει ο ίδιος.
Για την απόσυρση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε τουμπεκί ψιλοκομμένο όπως αυτό περιγράφεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Πέτρου Πικρού. Ταυτόχρονα έδωσε σε μεγάλα συγκροτήματα τη δυνατότητα αγορών και δανεισμού με επιτόκια και όρους που ακόμα ονειρεύονται οι υπόλοιπες επιχειρήσεις. Τα έκανε αυτά, τόσο γιατί είναι δέσμια της λογικής της υποταγής στα μεγάλα συμφέροντα, όσο και διότι μπαίνει όλο και πιο βαθιά στον κόσμο της αυταπάτης ότι θα την γλυτώσουν τα συγκροτήματα από την οργή που ήδη σκάει μύτη. Δεν έμαθε τίποτα από τα παθήματα του Κ. Καραμανλή. 
Πέμπτο, έδωσε χωρίς διαγωνισμούς δουλειές στη διαπλοκή μακριά από τον δημόσιο έλεγχο. Απέδειξε ότι η λεγόμενη «ανοικτή διακυβέρνηση» αποτελεί ένα φύλο συκής για να κοροϊδεύει ο κυβερνητικός μηχανισμός τους απλούς πολίτες, πίσω από το οποίο κρύβονται τα πιο άθλια κόλπα  της αγοράς. Είτε αυτό αφορά τον κόσμο του Ιντερνετ, είτε των υποδομών. 
Έκτο, η κυβέρνηση διέγραψε το μεγαλύτερο τμήμα από τα χρέη προς το δημόσιο που συνυπολόγιζε στα μελλοντικά έσοδα. Πρόκειται για μια πολιτική που βρίσκεται στην ίδια ευθεία με την Περαίωση. Την τελευταία την εφάρμοσε και για πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, κάνοντας την πιο άδικα από ποτέ. Είναι, βέβαια, άξιον απορία πώς η λεγόμενη Τρόικα το επέτρεψε. Διότι αν είναι κάτι που θα έπρεπε να μην επιτρέψει η Τρόικα είναι η περαίωση. Από τη σκοπιά του κοινοτικού δικαίου η περαίωση αποτελεί σαφή καταστρατήγηση των κανόνων του ανταγωνισμού. Άλλο κόστος έχει ο επιχειρηματίας που πληρώνει κανονικά τους φόρους του, και άλλο εκείνος που περιμένει την περαίωση και πληρώνει λιγότερο και από έναν φτωχό μισθωτό. 
Έβδομο, η κυβέρνηση θέλει να ρίξει το φόρο των επιχειρήσεων στο 20%, ακόμα και πιο κάτω. Μπορεί, αν θέλει να το πάει και στο 10% που βρισκόταν η Ιρλανδία της επίσης βαθιάς κρίσης. Η λογική της είναι βαθιά δεξιόστροφη και δεν μπορεί πια -πολύ φοβάμαι- να αλλάξει. 
Έχει καταλήξει στο δόγμα ότι οι μισθωτοί δεν πολυχρειάζονται σε αυτό τον τόπο (αν μάλιστα αρχίσουν να πεθαίνουν νεότεροι δεν θα υπάρχει και ζήτημα στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό σύστημα! Αγαπημένοι μου λογιστές μια σκέψη έκανα …;). Η κυβέρνηση είναι δέσμια του δόγματος ότι αποκλειστικός παράγοντας που συμβάλλει στην ανάπτυξη είναι οι επιχειρηματίες και ότι από τα δικά τους κέρδη εξαρτώνται όλα. Πρόκειται για μια χυδαία αντίληψη που είχε λόγο ύπαρξης στις θεωρίες που διακινούνταν στον 16ο και 17ο αιώνα, τότε που οι ανερχόμενοι βιοτέχνες-μανουφακτούρα και ο υπό γέννηση καπιταλισμός προσπαθούσαν να αποδείξουν την ανωτερότητά τους έναντι της φεουδαρχίας. 
Όμως, ως γνωρίζουμε, στη συνέχεια, εμφανίστηκαν από τους φυσιοκράτες μέχρι τον μαρξισμό θεωρίες που απέδειξαν τον παραγωγικό χαρακτήρα της απελευθερωμένης από τσιφλικάδες αγροτικής οικονομίας και την ιδιαιτερότητα της παραγωγικής ικανότητας της μισθωτής εργασίας. Κανείς σοβαρός οικονομολόγος στον κόσμο δεν πιστεύει πια ότι όλα αρχίζουν και τελειώνουν στους επιχειρηματίες και στα «Επιχειρηματικά δαιμόνιά τους». Αφήνω δε στο παρόν κείμενο ασχολίαστο το γεγονός ότι αυτό το δαιμόνιο δεν φαίνεται να δόθηκε απλόχερα σε πολλούς Έλληνες μεγαλοεπιχειρηματίες. 
Όγδοο, δεν στηρίζει η κυβέρνηση τους τομείς της παραγωγής στην ίδια τη χώρα και τις ατμομηχανές της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι η οικοδομή και ο ορυκτός πλούτος. Επανήλθε στην ίδια πολιτική με εκείνη της ΝΔ. Επιδοτήσεις και απαλλαγές για εισαγόμενα προϊόντα, όπως είναι τα αυτοκίνητα, έλλειψη ανάλογων μέτρων για την ελληνική παραγωγική βάση. Με αυτό τον τρόπο η Ελλάδα της κρίσης στηρίζει αλλότριες οικονομίες, κλάδους στους οποίους δεν έχει προστιθέμενη αξία, αλλά ούτε και προοπτικές. Αυξάνει, όμως, και τα ελλείμματά της. Οι κυβερνητικοί θα μου απαντήσουν ότι οι κλάδοι εισαγωγών απασχολούν πολλούς εργαζομένους και η ύφεση που υπάρχει σε αυτούς δημιουργεί προβλήματα. Από μια σκοπιά το επιχείρημα έχει την λογική του. Αλλά από ποια σκοπιά; Αν υπάρχουν στην οικονομία χρήματα για κατανάλωση, εάν γίνονται επαρκείς εξαγωγές και υπάρχει διαθέσιμο συνάλλαγμα.
Αλλά όταν η χώρα πεινά προκειμένου να περιορίσει, έτσι μας λένε, τα ελλείμματα, τότε προηγείται η υποστήριξη στην εγχώρια παραγωγή και αν είναι δυνατό στην παραγωγή που είναι προσανατολισμένη στις εξαγωγές και όχι στις εισαγωγές. 
Ένατο, η κυβέρνηση προχώρησε στην κατάργηση δικαιωμάτων των εργαζομένων. Την επίθεση ηθικής απαξίωσης των εργαζομένων, την συνόδευσε η επίθεση στο εισόδημά τους. Τώρα η επίθεση αυτή βρίσκεται στην τρίτη φάση της, στην φάση υπονόμευσης κατακτήσεων και κοινωνικών δικαιωμάτων που χρειάστηκαν δεκαετίες αγώνων, κόπων και θυσιών. Μέσα σε μια ψηφοφορία η κυβέρνηση εγκλώβισε το μέλλον της χώρας και επέστρεψε στον Μεσαίωνα. Ακόμα και για αυτή την επιστροφή έχουν βρεθεί απολογητές και υπηρέτες. 
Δέκατο, όλα τα πιο πάνω μέτρα η κυβέρνηση τα έλαβε με τρόπο που υπονομεύει τη δημοκρατία, τους δημοκρατικούς θεσμούς και διαδικασίες. Αντί να προστατεύσει τη δημοκρατία στις δύσκολες στιγμές που περνά η Πατρίδα, αντί να στηριχθεί στη συλλογικότητα των πολιτών αυτού του τόπου, επέλεξε τον αυταρχισμό. Επέλεξε τις αποφάσεις στα παρασκήνια. Επέλεξε να διαπραγματεύεται με τους μεγαλοεργοδότες και την διαπλοκή, παρά με τον κόσμο της εργασίας και τα συνδικάτα. Έφτιαξε ειδική κατασκευή ώστε ο υπουργός οικονομικών να κάνει ότι θέλει. Αντί τα ουσιαστικά ζητήματα να συζητούνται δημόσια και στη βουλή συζητούνται στις παρακάμερες της πολιτικής. Αντί να αποτελούν αντικείμενο συλλογικής απόφασης γίνονται νεοφιλελεύθερες ενοράσεις.Τέλος, οι κυβερνητικοί και κρατικοί παράγοντες λειτουργούν ως να είναι ιδιοκτήτες της δημόσιας ζωής και της δημόσιας περιουσίας. Προκλητικά πρόεδρος δημόσιας επιχείρησης ομιλεί με το «εγώ προτιμώ να πουλήσω παρά να νοικιάσω δημόσια περιουσία», λες και ομιλεί για τα μαχαιροπήρουνα της μάνας του και την προίκα της γυναίκας του. Οι έννοιες του δημόσιου συμφέροντος και των δημόσιων αγαθών έχουν εξαφανιστεί και σταλεί στην έρημο της εξορίας. Η χώρα γίνεται προσπάθεια να πειστεί ότι δεν πληρώνει φόρους για να διασφαλίσει τα δημόσια αγαθά, αλλά προκειμένου να ικανοποιήσει τους διεθνείς τοκογλύφους. Και οι τελευταίοι αφού διασφάλισαν τα κέρδη τους από την τοκογλυφία, τώρα χαϊδολογούν τους πολιτικούς εγγυητές των κερδών τους που καμαρώνουν σαν τα παγώνια για κάθε καλό λόγο και βραβείο των τοκογλύφων.
http://epirusgate.blogspot.com