Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2010

Αντισυνταγματικός ο ....εχθρός λαός και ανεξάρτητη δικαιοσύνη

Αντισυνταγματικός ο… εχθρός λαός

Αρνητική εισήγηση στο ΣτΕ για την προσφυγή κατά του Μνημονίου

του Γαλαξιάρχη

Έτοιμοι για μάσα;
Σήμερα διέρρευσαν στον Τύπο οι απορριπτικές εισηγήσεις των μελών του ΣτΕ Μαίρης Σαρπ και Σπυριδούλας Χρυσικοπούλου, για την υπόθεση της προσφυγής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, της ΑΔΕΔΥ, της ΕΣΗΕΑ, σωματείων συνταξιούχων και άλλων φορέων που ζητούν να ακυρωθεί το Μνημόνιο ως αντισυνταγματικό, παράνομο και αντίθετο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Οι πρωτοφανείς εισηγήσεις που υιοθετούν κατά γράμμα την κυβερνητική οικονομική πολιτική έχουν ήδη δημιουργήσει τεράστιες αντιδράσεις στους δικηγορικούς κύκλους. Υπενθυμίζεται ότι η προσφυγή θα συζητηθεί την επόμενη Τρίτη στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Σύμφωνα με τις πολυσέλιδες εισηγήσεις των εισηγητριών Μαίρης Σάρπ και Σπυριδούλας Χρυσικοπούλου:

«Οι περικοπές μισθών και συντάξεων δικαιολογούνται από λόγους δημοσίου συμφέροντος και σε κάθε περίπτωση «υπήρξε πρόνοια οι μισθοί και οι συντάξεις να διατηρούνται σε βιώσιμα επίπεδα». Αναφέρουν χαρακτηριστικά πώς «οι συντάκτες του μνημονίου είχαν πλήρη επίγνωση των συνεπειών από τη μείωση των αποδοχών των εν ενεργεία υπαλλήλων και των καταβαλλομένων στους συνταξιούχους παροχών, για το λόγο δε αυτό θεσπίζεται μεν η μείωση αυτή, λαμβάνεται, όμως, πρόνοια οι προκύπτουσες μετά την μείωση αυτή αποδοχές και συντάξεις να διατηρούνται σε βιώσιμα επίπεδα. Συνεπώς, οι επίδικες ρυθμίσεις, με τις οποίες επέρχεται επέμβαση σε περιουσιακά δικαιώματα, δεν εμφανίζονται κατ’ αρχήν αντίθετες με την αρχή της αναλογικότητας».
Απίστευτη αυθαιρεσία στα όρια της συνταγματικής εκτροπής, αφού δεν αιτιολογούνται σαφώς οι όροι του δημοσίου συμφέροντος. Τι πάει να πει βιώσιμος; Βιώσιμος ο μισθός και η σύνταξη (δηλαδή μπορεί να τον «αντέξει» ο προϋπολογισμός), ή «βιώσιμος» ο μισθωτός και ο συνταξιούχος αντίστοιχα; Αν μιλάμε για το πρώτο, τότε σε περιπτωση που θεωρηθεί από την κυβέρνηση «βιώσιμος» ένας μισθός της τάξης των 200 ευρώ, οι περικοπές θα θεωρούνται δικαιολογημένες σε αυτήν την περίπτωση; Ποιος ορίζει τι και ποιος είναι «βιώσιμος», εφόσον δεν υπάρχει νομοθετημένο το κατώτατο ετήσιο εισόδημα;
«Η συμφωνία με την τρόικα δεν απειλεί σε καμία περίπτωση την εθνική κυριαρχία αφού «δεν παραχωρούνται με αυτή αρμοδιότητες σχετικές με την άσκηση της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής της χώρας και την εποπτεία της υλοποιήσεώς της στα κράτη μέλη της Ευρωζώνης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως εσφαλμένως υπολαμβάνουν οι αιτούντες, ούτε με τις διατάξεις του ν. 3845/2010 αναγνωρίζονται εξουσίες σε όργανα διεθνών οργανισμών, περιορίζουσες καθ΄ οιονδήποτε τρόπο την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας, η ελληνική δε κυβέρνηση διατηρεί την κατ’ άρθρο 82 του Συντάγματος εξουσία της για τη χάραξη της γενικής πολιτικής της χώρας».
«Οι δύο εισηγήτριες θα επισημάνουν ότι το μνημόνιο δεν χρειαζόταν να ψηφιστεί από την Βουλή με πλειοψηφία των 3/5, καθώς δεν αποτελεί διεθνή σύμβαση: «Εσφαλμένα προβάλλεται ότι το μνημόνιο αποτελεί διεθνή σύμβαση, αφού πρόκειται για συμφωνία δανεισμού, αποτελεί προϊόν συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΕΚΤ και ΔΝΤ, η τελική όμως απόφαση για την εφαρμογή των προβλεπομένων ανήκει στην ελληνική κυβέρνηση. Πρόκειται για ένα μη δεσμευτικό νομικά κείμενο με το οποίο δεν εκχωρούνται αρμοδιότητες άσκησης οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε ΕΚΤ, ΔΝΤ και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δια των περικοπών αποδοχών και συντάξεων επιδιώκεται αποκλειστικώς η εξυπηρέτηση των ταμειακών συμφερόντων του δημοσίου».
Εδώ, στην προσπάθειά τους να σώσουν την κυβέρνηση από μελλοντικές νομικές περιπέτειες, ουσιαστικά την εκθέτουν ανεπανόρθωτα. Επιβεβαιώνουν την πάγια πολιτική της Αριστερής αντιπολίτευσης (και ειδικά του ΚΚΕ) που θέλει το ΠΑΣΟΚ απόλυτα υπεύθυνο για την καταστροφική πολιτική της νεοφιλελεύθερης επίθεσης στα λαϊκά στρώματα. Η ΕΕ και το ΔΝΤ, μέσω του Μνημονίου αυτού καθεαυτού, δεν εφαρμόζουν πολιτικές παρά περιγράφουν στόχους. Για την πολιτική τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Άρα η επιλογή της υποταγής στον παγκοσμιοποιημένο άγριο καπιταλισμό είναι κεντρική και αμιγώς «ελληνική».
Να όμως που λίγο παρακάτω περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο το ΠΑΣΟΚ έδεσε τη χώρα με μία σειρά κανόνων που έχουν τη μορφή διεθνούς συνθήκης, υπακούοντας σε εντολή της Ε.Ε. που πάρθηκε εκ των υστέρων, προκειμένου να καταστήσει τους όρους του μνημονίου ως διεθνή υποχρέωση της χώρας (συνδυάστε το με τους όρους της δανειακής σύμβασης για να αντιληφθείτε το μέγεθος της προσχεδιασμένης προδοσίας):
«Περαιτέρω, η λήψη των μέτρων αυτών συνιστά εκπλήρωση υποχρεώσεως της Ελλάδας, η οποία πλέον απορρέει από την ιδιότητά της ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη συμμετοχή της στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Ειδικότερα, τα μέτρα αυτά, τα οποία είχαν περιληφθεί στις συστάσεις του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2010 και προβλέπονται ήδη από την προαναφερθείσα απόφαση 2010/320 του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2010, αποβλέπουν στην επιτυχία της προσπάθειας δημοσιονομικής προσαρμογής, η οποία ανελήφθη, στο πλαίσιο της τηρήσεως των υποχρεώσεων δημοσιονομικής πειθαρχίας της χώρας, για τη διόρθωση του υπερβολικού της δημοσιονομικού ελλείμματος. Πέραν τούτων, η λήψη των μέτρων αυτών εκρίθη επιβεβλημένη για τη διασφάλιση της σταθερότητας της ευρωζώνης και της συναλλαγματικής θέσης του κοινού νομίσματος».
Άρα το μνημόνιο δεν είναι διεθνής συνθήκη, αλλά στην πράξη πήρε τη μορφή διεθνούς υποχρέωσης (από το Α ως το Ω) εκ των υστέρων περιγραφόμενο ως υποχρέωση της χώρας ως μέλος της Ε.Ε. και της Ο.Ν.Ε.
«Οι περικοπές μισθών και συντάξεων δεν παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας αφού ουσιαστικά διαχέονται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα: «..Σύμφωνα με το νομοθέτη οι επίμαχες περικοπές θα ασκήσουν επίδραση και στις αποδοχές των υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα η οποία θα οδηγήσει στη μείωση του κόστους παραγωγής των εγχώριων προϊόντων και συνεπώς στη διόρθωση των τιμών και υπηρεσιών κατά συνέπεια σε χαμηλότερο πληθωρισμό , αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, ενδυνάμωση της απασχόλησης και τελικώς στην αύξηση του ΑΕΠ. …Τα μειονεκτήματα των περικοπών των αποδοχών αντισταθμίζονται από το πλεονέκτημα της αποφυγής της χρεοκοπίας της χώρας…».
Εδώ η υποκρισία βγάζει μάτι. Ουσιαστικά η οριζόντια αποκοπή μισθών και συντάξεων είναι ο ορισμός της μη αναλογικότητας. Προφανώς και διαχέεται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, αλλά όχι ανάλογα με τα εισοδήματα. Το ομολογεί ο υπουργός οικονομικών. Το ομολογεί ο ίδιος ο πρωθυπουργός!
Επιπλέον οι δικαστικοί κρίνουν και προδικάζουν την επιτυχία των περικοπών με βάση τους αστικούς/καπιταλιστικούς μύθους περί ανταγωνιστικότητας. Στην πράξη αναπαράγουν αυτούσια την προπαγάνδα του υπουργείου και μάλιστα σε τομέα εκτός της αρμοδιότητάς τους (οικονομία, παραγωγή, ανταγωνισμός). Ο ορισμός της αστικής «δικαιοσύνης»!
«Mε το Μνημόνιο ελήφθησαν μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής για την άμεση αντιμετώπιση της οξείας δημοσιονομικής κρίσης, η οποία είχε καταστήσει αδύνατη την εξυπηρέτηση των δανειακών αναγκών της χώρας μέσω των διεθνών αγορών και πιθανό το ενδεχόμενο χρεοκοπίας της».
«Πέραν της αποτροπής του κινδύνου πτωχεύσεως της χώρας, με τα μέτρα αυτά, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο ενός “εμπροσθοβαρούς“ προγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης, επιδιώκεται, περαιτέρω, η εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών κατά τρόπο διατηρήσιμο και βιώσιμο. Εντός του πλαισίου αυτού, επιδιώκεται η μεσοπρόθεσμη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και η αναστροφή της αυξητικής πορείας του δημοσίου χρέους, στόχοι, δηλαδή, η επίτευξη των οποίων εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην ταχεία επάνοδο της χώρας στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου».
Κι όμως δεν αποτελεί δελτίο τύπου του υπουργείου οικονομικών. Αξιοθαύμαστες οι γνώσεις οικονομικών των δύο δικαστικών και ακόμη πιο αξιοθαύμαστη η προσήλωσή τους στη δημοσιονομική σταθερότητα και εξυγίανση. Εξίσου αξιοθαύμαστη η… εμπροσθοβαρής γνώση χειρομαντείας/καφεμαντείας, βάση της οποίας οι κυρίες Χρυσικοπούλου και Σαρπ, προδικάζουν τη βέβαιη επιτυχία του εγχειρήματος (σ.σ. αλήθεια, αν αποτύχει, μπορούμε, παράλληλα με την κυβέρνηση, να ζητήσουμε και από αυτές τις κυρίες το λόγο;). Αξιοθαύμαστο τέλος και το θράσος με το οποίο η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης αποκτά διάσταση εθνικού δικαίου!
Και τα μαθήματα μακροοικονομικών για αρχάριους έχουν και συνέχεια:
« Ήταν άλλωστε, αναγκαίο αφού «δια των περικοπών αποδοχών και συντάξεων επιδιώκεται αποκλειστικώς η εξυπηρέτηση των ταμειακών συμφερόντων του δημοσίου… Απαραδέκτως αμφισβητείται η νομιμότητά τους καθώς τα μέτρα παρίστανται πρόσφορα στη μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης κατά 2,5% του ΑΕΠ… Ελήφθησαν μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής για την άμεση αντιμετώπιση της οξείας δημοσιονομικής κρίσης, η οποία είχε καταστήσει αδύνατη την εξυπηρέτηση των δανειακών αναγκών της χώρας μέσω των διεθνών αγορών και πιθανό το ενδεχόμενο χρεοκοπίας της… Τα επίμαχα μέτρα, τα οποία αποτελούν τμήμα του ευρύτερου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής και προώθησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της ελληνικής οικονομίας, δικαιολογούνται κατ΄ επίκληση σοβαρών λόγων δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι αποτελούν, ταυτοχρόνως, και σκοπούς κοινού ενδιαφέροντος των κρατών – μελών της Ένωσης».
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κ.κ. Χρυσικοπούλου και Σάρπ θα θέσουν και ζήτημα εννόμου συμφέροντος όσων προσέφυγαν στο ΣτΕ, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν έννομο συμφέρον, εκτός της Ομοσπονδίας Εργατικών Στελεχών Ελλάδος. Αποκορύφωμα της δήλωσης υποταγής της δικαιοσύνης στην κυβέρνηση καθώς ουσιαστικά απαγορεύει σχεδόν σε όλους τους πολίτες να προσφύγουν στο ΣτΕ τώρα και ή και στο μέλλον για το Μνημόνιο και την εφαρμογή του.

Ανακοίνωση του ΣτΕ  

Σήμερα, το ΣτΕ, με μία πρωτόγνωρη ενέργεια, εξέδωσε δελτίο τύπου για το σκεπτικό της απόφασης που θα παρθεί την ερχόμενη Τρίτη, ουσιαστικά προδικάζοντας το αποτέλεσμα. Προσέξτε και πάλι πώς περιγράφεται το κόλπο της εκ των υστέρων μετατροπής του Μνημονίου σε διεθνή υποχρέωση που προκύπτει από τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ε.Ε. και την ευρωζώνη:
Για το ζήτημα των εισηγήσεων του Μνημονίου, το ΣτΕ εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση, στην οποία, μεταξύ των άλλων, αναφέρει ότι το Μνημόνιο συνεννόησης «αποτελεί ένα μεσοπρόθεσμο οικονομικό πρόγραμμα του ελληνικού κράτους, με το οποίο καθορίζονται οι στόχοι δημοσιονομικής προσαρμογής και τα μέσα επίτευξής τους, με σκοπό την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας. Το ίδιο το Μνημόνιο δεν περιέχει κανόνες δικαίου και, συνεπώς, δεν έχει έννομες συνέπειες. Τέτοιες συνέπειες προκύπτουν το πρώτον με την θέσπιση από τη νομοθετική εξουσία, ρυθμίσεων, με τις οποίες πραγματοποιούνται οι εξαγγελλόμενες στο Μνημόνιο δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές.
Το Μνημόνιο, δεν αποτελεί διεθνή συνθήκη κατά την έννοια της Σύμβασης της Βιέννης περί του Δικαίου των Συνθηκών. Το γεγονός ότι και τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ που υπέγραψαν το Μνημόνιο δεν θεώρησαν ότι αυτό έχει χαρακτήρα διεθνούς σύμβασης, συνάγεται από το γεγονός ότι μετά την υπογραφή του Μνημονίου και τη δημοσίευση του ν. 3845/2010, στον οποίο προσαρτώνται ως παραρτήματα τα δύο κυριότερα μέρη του Μνημονίου, εκδόθηκε, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 126 παρ. 9 και 136 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απόφαση 2010/320/ΕΕ του Συμβουλίου, με την οποία προσδιορίστηκαν τα δημοσιονομικά και οικονομικά μέτρα, που υποχρεούται να λάβει το ελληνικό κράτος για να περιορίσει το υπερβολικό έλλειμμα. Από την απόφαση δε αυτή δημιουργούνται υποχρεώσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας, σε σχέση με την πραγματοποίηση των μέτρων αυτών, σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης».
Πηγές: www.capital.gr, www.tvxs.gr

Ερωτήματα προς νομομαθείς

  • Ήταν πρόχειρη η προσφυγή κι αν ναι γιατί;
  • Γιατί στην προσφυγή δε περιλαμβάνεται η δανειακή σύμβαση αλλά μόνο το Μνημόνιο;
  • Τι νόημα είχε η έκδοση δελτίου τύπου από το ΣτΕ, σύμφωνα με το οποίο προδικάζεται το αποτέλεσμα της συνέλευσης της ερχόμενης Τρίτης; Από πότε το ΣτΕ (προ)εκδίδει σκεπτικό και αποφάσεις με μορφή δελτίων τύπου;
  • Έχει δικαίωμα το ΣτΕ να στηρίζει την ορθότητα της απόφασής του με βάση οικονομοτεχνικά κριτήρια εκτός της αρμοδιότητάς του (σ.σ. βαφτίζοντας αυθαίρετα τις «διαρθρωτικές» αλλαγές ως αναγκαίες);
  • Οφείλει ή όχι το ΣτΕ στην απόφασή του να εξηγήσει επακριβώς τους όρους της αναλογικότητας και πώς αυτοί καλύπτονται από το ν.3845/10;
  • Πώς είναι δυνατό να αρνείται ουσιαστικά οποιαδήποτε μελλοντική προσφυγή από θιγόμενους πολίτες ή συλλογικότητές (όλους αφορά το Μνημόνιο και όχι μόνο τα συνδικάτα);
Zaphod, αιέν αριστεύειν

Ρομπάι: Τέλος για το έθνος-κράτος. Επικίνδυνοι οι ευρωσκεπτικιστές

Ρομπάι: Η εποχή του έθνους - κράτους τέλειωσε. Επικίνδυνοι για την ειρήνη οι ευρωσκεπτικιστές!


Η εποχή του έθνους-κράτους έχει τελειώσει και η ιδέα ότι οι χώρες μπορούν να σταθούν μόνες τους είναι μια «ψευδαίσθηση» και ένα «ψέμα», πιστεύει ο πρόεδρος της ΕΕ, ενώ όπως είπε, "ο εθνικισμός είναι η χειρότερη απειλή που αντιμετωπίζει η ήπειρός μας, καθώς γεννά το μίσος για κάθε τι διαφορετικό".
Σε μια από τις πιο ανοικτές διακηρύξεις του στόχου που είναι το ευρωπαϊκό υπερκράτος, από την εποχή του Ζακ Ντελόρ, ο Herman Van Rompuy προχώρησε στο να καταγγείλει τον ευρωσκεπτικισμό ως την «μεγαλύτερη απειλή για την ειρήνη».
Οι συντηρητικοί βουλευτές καταδίκασαν τις εμπρηστικές παρατηρήσεις στην ομιλία του κ. Van Rompuy κατά την 21η επέτειο από την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, στις 9 Νοεμβρίου.
Είπαν ότι αποδείχθηκε ότι ο David Cameron θα πρέπει να δώσει μάχες, εάν δεν θέλει να δοθούν επιπλέον αρμοδιότητες στις Βρυξέλλες.
23 συντηρητικοί βουλευτές, συμπεριλαμβανομένου του πρώην υποψήφιου για την ηγεσία Ντέιβιντ Ντέιβις, απαίτησαν δημοψήφισμα, εάν η Συνθήκη της Λισαβόνας τροποποιηθεί - ακόμα και αν οι υπουργοί υποστηρίζουν ότι οι αλλαγές δεν επηρεάζουν το Ηνωμένο Βασίλειο. Η έκκλησή τους ηττήθηκε.
Στην ομιλία του στη γερμανική πρωτεύουσα ο Van Rompuy είπε στο ακροατήριό του ότι «η εποχή του ομοιογενούς έθνους-κράτους έχει τελειώσει».
Πρόσθεσε ότι ο «κίνδυνος» του ευρωσκεπτικισμού εξαπλώνεται πέρα από τα όρια των χωρών, όπως η Βρετανία και γίνεται μία ισχυρότερη δύναμη σε ολόκληρη την ήπειρο.
«Πρέπει από κοινού να καταπολεμήσουμε τον κίνδυνο ενός νέου ευρωσκεπτικισμού», δήλωσε. «Αυτό δεν αποτελεί πλέον μονοπώλιο για λίγες χώρες.
«Σε κάθε κράτος μέλος, υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι η χώρα τους μπορεί να επιβιώσει μόνη της στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Είναι κάτι περισσότερο από μια παραίσθηση - είναι ένα ψέμα ».
Ο Βέλγος πολιτικός εξίσωσε τον ευρωσκεπτικισμό με τον φόβο, ο οποίος τελικά οδηγεί σε πόλεμο - επαναλαμβάνοντας τη γνωστή φράση πρώην Γάλλου προέδρου Φρανσουά Μιτεράν, ότι «ο εθνικισμός είναι πόλεμος».
«Ο μεγαλύτερος εχθρός της Ευρώπης σήμερα είναι ο φόβος», είπε. «Ο φόβος οδηγεί σε εγωισμό, ο εγωισμός οδηγεί στον εθνικισμό, ο εθνικισμός οδηγεί στον πόλεμο.
«Ο σημερινός εθνικισμός δεν αποτελεί συχνά μια θετική αίσθηση υπερηφάνειας για την δική μας ταυτότητα, αλλά ένα αρνητικό συναίσθημα φόβου για τους άλλους."
Υπεραμυνόμενος του ευρώ, δήλωσε ότι η ύφεση θα ήταν πολύ χειρότερη αν η Γαλλία είχε ακόμα το φράγκο και η Γερμανία είχε ακόμα το μάρκο.
Και πάλι μιλώντας για πόλεμο, είπε: «Απλά φανταστείτε τη μεγάλη ύφεση του 2008/09 με τα παλιά νομίσματα. Θα οδηγούσε σε νομισματική αναταραχή και στο τέλος της ενιαίας αγοράς. Ένας νομισματικός πόλεμος καταλήγει πάντα στον προστατευτισμό».
Και σε μια αποστροφή του για την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, επαίνεσε τους «πολιτικούς του 1989, τον Χέλμουτ Κολ, τον Φρανσουά Μιτεράν, τον Ζακ Ντελόρ».
Δεν υπήρξε καμία αναφορά για την Μάργκαρετ Θάτσερ, η οποία ως πρωθυπουργός της Βρετανίας στάθηκε κατά της στενότερης ενοποίησης.

Ο ηγέτης του UKIP, Nigel Farage, δήλωσε: «Ο ‘Rumpy Pumpy’ είναι ανίκανος να κυβερνήσει. Αυτός ο άνθρωπος αποτελεί μία υπερβολική καταστροφή που θέλει να καταργήσει το έθνος μας. Το μόνο μη-έθνος είναι το Βέλγιο, η χώρα του.
Ο συντηρητικός βουλευτής Douglas Carswell, δήλωσε: «Επιτέλους θα δούμε τις πραγματικές προθέσεις που έχουν οι ευρωκράτες. Εάν αυτά που λέει ο κ. Van Rompuy τα πιστεύει, θα πρέπει τουλάχιστον κάποιος να τον είχε εκλέξει πριν τα πει".
Στο μεταξύ άλλο θέμα ξέσπασε με σχετικά με τους ευρωκράτες που σπαταλάνε εκατομμύρια από τους φόρους του βρετανικού λαού για έργα όπως κέντρο υδροθεραπείας για σκύλους και στέλνοντας ένα θίασο να κάνει τον γύρο της Βρετανίας για την εκτέλεση του Χορού του Δύσοσμου Ποδιού (Smelly Foot Dance).
Στη Βρετανία, γήπεδα γκολφ, κέντρα μηχανοκίνητου αθλητισμού και κυνηγετικοί σύλλογοι επωφελήθηκαν από χιλιάδες λίρες που προορίζονταν για γεωργικές επιδοτήσεις.
Οι λεπτομέρειες που αποκαλύφθηκαν από τη δεξαμενή σκέψης ‘Open Europe’.
Ο διευθυντής του ‘Open Europe’, Mats Persson, δήλωσε: «Ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι παράλογος, υπερβολικά πολύπλοκος και απελπιστικά ξεπερασμένος. Τεράστια χρηματικά ποσά σπαταλούνται για έργα τα οποία δεν κάνουν τίποτα για να βοηθήσουν την οικονομία της ΕΕ να μπει και πάλι στο προσκήνιο. Δεν θα έπρεπε να μιλάμε καθόλου για αυξήσεις προϋπολογισμού μέχρι τα προβλήματα με τις σπατάλες και την κακοδιαχείριση να εξαλειφθεί.

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ

Αγαπητέ Αντώνη.... Ανοικτή Επιστολή στήριξης από έναν απόστρατο.

Αγαπητέ Αντώνη έχω την εντύπωση ότι αυτή την στιγμή περνάς δύσκολες στιγμές και πιστεύω ότι αυτό που ζεις δεν σου αξίζει.
Ανέλαβες την αρχηγία της ΝΔ, δόξη και τιμή, με την συντριπτική πλειοψηφία των ΝΔκρατών να σε στηρίζει έχοντας απέναντί σου το γνωστό καρτέλ της "ενημέρωσης" που έχει "συσκοτίσει" τον ελληνικό λαό και την οικογένεια Μητσοτάκη (περιλαμβανομένων των επιγόνων και γαμβρών) που έχει συμμαχήσει ακόμη και με τον διάβολο για τα στενά ιδιοτελή της συμφέροντα, καθώς η ιστορία έχει αποδείξει ότι μόνον για το καλό αυτού του τόπου δεν λειτούργησε μέχρι σήμερα και απ' ότι δείχνει δεν θα το κάνει ούτε και στο μέλλον.
Σου δίνεται η ευκαιρία από μεθαύριο να ανασυγκροτήσεις την παράταξη που δύο συνεχείς αρχηγίες δύο αποτυχημένων προέδρων έφεραν στο ελάχιστο ποσοστό επί του συνόλου του εκλογικού σώματος και η προσπάθεια της ολιγόμυαλης Κόρης μπορεί προσωρινά να μειώσει λιγάκι ακόμη.
Θέλω εδώ να σου πω ότι, σε αντίθεση με αυτό που γίνεται σήμερα, δεν θεωρώ αποστασία αυτό που έγινε τότε επί κυβερνήσεως  Μητσοτάκη, καθόσον και δίκιο είχες και για την Ελλάδα αγωνιζόσουν και εναντίον του αρχιαποστάτη έδρασες και από το βουλευτικό σου αξίωμα παραιτήθηκες σε αντίθεση με τους γελοίους του σήμερα. Του αρχιαποστάτη που παρέλαβε μια παράταξη ζωντανή, με μια νεολαία πάλλουσσα από ενθουσιασμό και πίστη στην πατρίδα και μέσα σε τρία χρόνια από αναλήψεως της διακυβέρνησης, την έφερε και τότε στο χαμηλότερο σημείο που θα μπορούσε η ύπουλη και προδοτική του συμπεριφορά αρχίζοντας από την νεολαία. Μια νεολαία που ο αείμνηστος Αβέρωφ δημιούργησε από το μηδέν, ξεπουλώντας ακόμη και την προσωπική του περιουσία, για να έλθει ο ξεφτιλισμένος αρχιπροδότης, μεθοδευμένα και συντονισμένα, να την απαξιώσει και να την υποβαθμίσει σε μέγιστο βαθμό εξυπηρετώντας σκόπιμα και φανερά λίγους, ελάχιστους σε κάθε πόλη με προγράμματα της τότε ΕΟΚ προκειμένου να προκαλέσει αντιδράσεις και γκρίνιες και στην ουσία την αποδιοργάνωσή της στο σύνολο της.
Του αρχιαποστάτη που το 1977-88, με το 1,8% που πήρε στις εθνικές εκλογές τώρα θα ήταν στα αζήτητα της Ιστορίας, αν δεν έκανε το σφάλμα ο Καραμανλής να τον συμμαζέψει στο κόμμα.
Του αρχιαποστάτη που είχε αποστατήσει από την ένωση Κέντρου τότε το 1965, όχι για να παίξει το παιχνίδι των ανακτόρων αλλά για να φέρει στην εξουσία τον Ανδρέα, αλλά τον πρόλαβε ο Παπαδόπουλος. Ναι τότε με τον ΑΣΠΙΔΑ και όποιος μου πει ότι δεν υπήρξε αυτή η οργάνωση θα τον διαψεύσω γιατί τα έζησα τα πράγματα από "μέσα" λόγω του εν ζωή, ακόμη, απόστρατου πατέρα μου. Ναι ο Μητσοτάκης ήταν συνεργάτης του Ανδρέα μέχρι και το 1974 και μόνο όσοι δεν θέλουν δεν το καταλαβαίνουν.
Του αρχιπροδότη που πρώτος ξεπούλησε το όνομα "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" στους αλβανοβούλγαρους  των Σκοπίων αλλά βλέπετε πέρασαν δεκάξι χρόνια και το ξεχάσαμε.
Του αρχιπροδότη του οποίου η κόρη ακολούθησε την ίδια ακριβώς προδοτική στάση (Σκόπια, Κύπρος με το σχέδιο Ανάν) αντιπαρατασσόμενη στην επίσημη γραμμή Καραμανλή.
 Και του Καραμανλή του νεώτερου που βρέθηκε, χωρίς να το καταλάβει, μπλεγμένος στα δίχτυα της μαφιόζικης οικογένειας, και των προδοτικών διασυνδέσεών της με την υπερδύναμη και, ώσπου να το καταλάβει, ακολούθησε την ίδια σχεδόν πολιτική Μητσοτάκη κυρίως όσον αφορά τους οπαδούς και την νεολαία του κόμματος. Πλήρη αδιαφορία εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων και πάλι για την δημιουργία εντυπώσεων αλλά γι' αυτόν άλλη φορά.
Αντώνη σήμερα, αύριο, μεθαύριο αλλά και στην συνέχεια θα αντιμετωπίσεις δυσκολίες και εκβιασμούς από βουλευτές και στελέχη "δήθεν καταξιωμένα" στις θέσεις που τους έταξε το κόμμα. Θα σε απειλήσουν ότι θα φύγουν και θα πάνε στο κόμμα της "μαφίας" προσπαθώντας να σε δεσμεύσουν και να σε κάνουν υποχείριό τους. 
Αντώνη πρέπει να ακούσεις το αλάνθαστο κριτήριο του λαού. Κατέβα στην βάση και αφουγκράσου την αγωνία της για την παράταξη. Άκουσε την γνώμη της για τα στελέχη που σε πλαισιώνουν και άκουσε τις συμβουλές της. Μην στηρίζεσαι σε αποτελέσματα των εθνικών ή λοιπών εκλογών. Ρώτησε τους στρατιωτικούς να σου εξηγήσουν γιατί σχεδόν όλοι οι ασχοληθέντες με τα των Ενόπλων Δυνάμεων δεν χαίρουν καθόλου εκτίμησης από τα στελέχη, εκτός ίσως ελαχίστων ευνοημένων.
Πώς να εκτιμήσεις ένα Υπουργό που "ξέχασε" ένα νομοσχέδιο που αφορούσε τα στελέχη των ΕΔ στο συρτάρι του γραφείου του και μας επέβαλε επί πλέον  την παρουσία του γιού του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, έχοντας το θράσος ο "ελάχιστος" να διεκδικήσει ακόμη και την αρχηγία του κόμματος. Πώς να εκτιμήσεις έναν υφυπουργό πχ που μετατρέπει ένα "αεροπορικό απόσπασμα" της τάξεως των οκτώ (8) σμηνιτών σχεδόν σε "μοίρα" ικανοποιώντας μικρο- ρουσφέτια συμπατριωτών του Γιαννιωτών; Πώς να εκτιμήσεις έναν υφυπουργό που το μόνο που τον  απασχολεί είναι να υπονομεύσει τον υπουργό του και να μετατρέψει το "υφυπουργείο του" σε άντρο συγγενών του προάγοντας ταυτόχρονα στους ανώτατους βαθμούς τα ξαδέλφια του από την Μάνη; Πώς να εκτιμήσεις έναν υφυπουργό που προάγει εφέδρους αξιωματικούς σε πείσμα όλων των κανονισμών και των νόμων ικανοποιώντας και πάλι μικροσυμφέροντα ή πώς να εκτιμήσεις τους λογής αρμοδίους που βούλιαξαν το Ταμείο που με αίμα δημιούργησες και κράτησες επί τόσα χρόνια ζωντανό και εννοώ το ΜΤΣ.
Είμαι σίγουρος ότι παράπονα έχει η βάση και από άλλα "καταξιωμένα στελέχη" άλλων κυβερνητικών τομέων και καλό θα ήταν να τα ακούσεις και να ξέρεις Αντώνη ότι για μας ούτε καταξιωμένα είναι ούτε και θα τα "βάψουμε μαύρα" αν αποφασίσουν να μεταφέρουν αλλού την "υποτέλεια και την μηδαμινότητά" τους. 
Αυτό που θέλουμε από σένα είναι να στηριχθείς και να αγαπάς τον λαό και όχι τα συμφέροντα. Αυτό που θέλουμε είναι να πιάνεις τον σφυγμό μας και όχι τον σφυγμό των διακοσίων άντε πεντακοσίων "εξεχόντων" σε όλη την χώρα ή των πουλημένων ΜΜΕ.
Ο ΝΔκράτης Αντώνη βασικό μέλημά του έχει την πρόοδο της Πατρίδας και δευτερευόντως το ατομικό του συμφέρον και ναι μεν ενοχλείται όταν η παράταξη τον αδικεί αλλά δεν φεύγει για να στηρίξει άλλες παρατάξεις ή πειραματισμούς από αφερέγγυα άτομα σαν την "κόρη του δράκουλα".
Έχεις καιρό μέχρι τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, για να βρεις τους σωστούς ανθρώπους που θα σε πλαισιώσουν. Και μην φοβάσαι. Στον αρχιαποστάτη (που πάντα τον θεωρούσαμε ξένο σώμα στην παράταξή μας) δώσαμε πέντε ευκαιρίες για να "αποτύχει" μέχρι να φθάσει ο Ανδρέας στην πόρτα του Χάρου για γίνει πρωθυπουργός "περιορισμένης ευθύνης". Δώσαμε και στον δικό μας τον Κώστα τον Καραμανλή αρκετές επίσης ευκαιρίες και θα δώσουμε και σε σένα αρκεί να σε δούμε ότι εργάζεσαι σωστά για την παράταξη.
Αυτό που θέλουμε σε τελική ανάλυση είναι να ξαναζωντανέψεις αυτήν την παράταξη που είναι πέρα από ονόματα (ΕΡΕ ή ΝΔ) και που εκφράζει την ιδεολογία της "λαϊκής δεξιάς".