Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

Που πάνε τα λεφτά του ΕΣΠΑ;

  Που πάνε τα λεφτά του ΕΣΠΑ;
 
 
Γράφει ο  Κωνσταντίνος Κωστάκος
 
Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013 χωρίζεται σε 7 επιχειρησιακά προγράμματα (π.χ. ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, ψηφιακή σύγκλιση κλπ.) και σε 5 περιφερειακά προγράμματα (π.χ. Αττικής, Μακεδονίας – Θράκης, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου κλπ.). Επί της ουσίας, αποτελεί την ομπρέλα όλων των προγραμμάτων που ακούμε σήμερα, εκτός από όσα σχετίζονται με την αγροτική ανάπτυξη (ΕΣΣΑΑ 2007 – 2013) και την ανάπτυξη αλιείας (ΕΣΣΑΑΛ 2007 – 2013).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΣΠΑ έχει καθορισθεί στα 39,4 δισ. ευρώ, ήτοι 20,4 δισ. κοινοτική συνδρομή (52%) + 11,5 δισ. εθνική δημόσια δαπάνη (29%) + 7,5 δισ. ιδιωτική συμμετοχή (19%).

Τις προηγούμενες ημέρες, κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης του Ελληνικού Ταμείου για την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη (ΕΤΕΑΝ) από τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητα, κ. Μ. Χρυσοχοΐδη, μάθαμε ότι

«Τέσσερις είναι οι βασικές μας προτεραιότητες, προκειμένου να κερδίσουμε το εθνικό στοίχημα της ανάπτυξης:

- Να αναθερμάνουμε και να επανεκκινήσουμε την οικονομία, μέσα από τα νέα χρηματοδοτικά μας εργαλεία, νέα Ταμεία με ανακυκλούμενα δάνεια, την ποσοτική και ποιοτική απορρόφηση του ΕΣΠΑ που ήδη βρίσκεται στο 14,5 % από 2% που το παραλάβαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Να συμφωνήσουμε ότι θα «πάμε το ΕΣΠΑ ένα χρόνο μπροστά» με ισχυρή βούληση και καθημερινή συνεργασία» (
http://www.mindev.gov.gr/?p=2532) και ότι:

«Ο πρώτος λοιπόν στόχος, η πρώτη και βασική μας προτεραιότητα είναι η αναθέρμανση και η επανεκκίνηση της οικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι ενεργοποιούμε όλα μας τα όπλα για να καταπολεμήσουμε το μεγάλο εχθρό, που είναι η ύφεση. Προχωρούμε στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ, το οποίο αυτή τη στιγμή παρουσιάζει μια απορροφητικότητα της τάξεως του 14,5% κι ευελπιστούμε ότι στο τέλος του χρόνου θα φτάσουμε στο 17% έως 18%, από την απορροφητικότητα της τάξης του 2,9% που παραλήφθηκε πριν από ένα χρόνο.» (
http://www.mindev.gov.gr/?p=2558).

Δηλαδή, μαθαίνουμε ότι το Σεπτέμβρη του 2009 η απορροφητικότητα ήταν περίπου 1,14 δισ. ευρώ (2,9%), ενώ σήμερα έχει φθάσει περίπου στα 5,71 δισ. ευρώ (14,5%). Δηλαδή, από το Σεπτέμβρη του 2009 μέχρι το Νοέμβρη του 2010, έχουν απορροφηθεί κονδύλια ύψους 4,57 δισ. ευρώ.

Και αναρωτιέται κάποιος: «Που πήγαν αυτά τα λεφτά, όταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα κανένα επιδοτούμενο πρόγραμμα δεν έχει δώσει στην αγορά έστω ένα ευρώ;»

Ας κάνουμε, λοιπόν, μία ανασκόπηση όλων των επιδοτούμενων προγραμμάτων που έχουν τρέξει από την αρχή του 2009, αφού σημειώσουμε ότι το Γ΄ ΚΠΣ (2000 – 2006), εν τέλει ολοκληρώθηκε στις 31/12/2009, χωρίς να έχει ανακοινωθεί επίσημα η τελική απορροφητικότητά του!

Τους πρώτους εννέα μήνες του 2009, η προηγούμενη κυβέρνηση είχε ανακοινώσει είτε με επίσημη ανακοίνωση είτε με προδημοσίευση τα ακόλουθα 21 προγράμματα (σε παρένθεση φαίνεται ο αρμόδιος φορέας υλοποίησης του προγράμματος):

1. Νεανική Επιχειρηματικότητα (ΕΟΜΜΕΧ)
2. Γυναικεία Επιχειρηματικότητα (ΕΟΜΜΕΧ)
3. Ενίσχυση Ελευθέρων Επαγγελματιών (Τράπεζες)
4. Α΄ Δράση ΜΜΕ ΕΣΠΑ (Τράπεζες)
5. Digi-Lodge (Ψηφιακή Σύγκλιση)
6. E-security (Ψηφιακή Σύγκλιση)
7. Διαπιστευθείτε (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Υπ. Ανάπτυξης)
8. Δημιουργία – υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off και Spin-out) (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ, Υπ. Ανάπτυξης)
9. Εξελίσσομαι 2009 (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Υπ. Ανάπτυξης)
10. Κουπόνια Καινοτομίας για ΜΜΕ (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπ. Ανάπτυξης)
11. Μετεγκατάσταση 2009 (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Υπ. Ανάπτυξης)
12. Μετοικώ (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Υπ. Ανάπτυξης)
13. Πράσινες Υποδομές 2009 (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Υπ. Ανάπτυξης)
14. Πράσινη Επιχείρηση 2009 (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Υπ. Ανάπτυξης)
15. Πρωτοτυπώ 2009 για Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Υπ. Ανάπτυξης)
16. Πρωτοτυπώ 2009 για Νέες Επιχειρήσεις (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Υπ. Ανάπτυξης)
17. Στηρίζω 2009 (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Υπ. Ανάπτυξης)
18. Σύγχρονη Επιχείρηση (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Υπ. Ανάπτυξης)
19. Συνεργασία (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ, Υπ. Ανάπτυξης)
20. Υποστήριξη ΜμΕ Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ, Υπ. Ανάπτυξης)
21. Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ, Υπ. Ανάπτυξης)

Από αυτά τα προγράμματα, «έτρεξαν» μόνο τα ακόλουθα 11:

1. Νεανική Επιχειρηματικότητα
2. Γυναικεία Επιχειρηματικότητα
3. Ενίσχυση Ελευθέρων Επαγγελματιών
4. Α΄ Δράση ΜΜΕ ΕΣΠΑ
5. Digi-Lodge
6. E-security
7. Δημιουργία – υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off και Spin-out)
8. Κουπόνια Καινοτομίας για ΜΜΕ
9. Συνεργασία (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ, Υπ. Ανάπτυξης)
10. Υποστήριξη ΜμΕ Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ, Υπ. Ανάπτυξης)
11. Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ, Υπ. Ανάπτυξης)

Από αυτά, τα 5 τελευταία αφορούν κυρίως επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη και απευθύνονται σε πολύ εξειδικευμένο κοινό, το 5 και το 6 αφορούν ψηφιακές επενδύσεις, ενώ τα πρώτα 4 είναι τα προγράμματα που αφορούσαν τη μεγάλη μάζα των εν δυνάμει επενδυτών.

Ας δούμε τι έχει γίνει με τα βασικά προγράμματα:

• Νεανική και Γυναικεία επιχειρηματικότητα:
o Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων το Νοέμβριο του 2009, βγήκαν αποτελέσματα τον Απρίλιο του 2010 (αντί για τις επόμενες 40 ημέρες σύμφωνα με την προκήρυξη), υποβλήθηκαν το καλοκαίρι του 2010 οι προβλεπόμενες ενστάσεις και μέχρι σήμερα ούτε έχουμε αποτελέσματα ενστάσεων ούτε έχει εκταμιευθεί έστω 1 ευρώ για τις εγκεκριμένες!

• Ενίσχυση Ελευθέρων Επαγγελματιών
o Ολοκληρώθηκε η υποβολή των προτάσεων το Νοέμβριο του 2009, βγήκαν αποτελέσματα τον Απρίλιο του 2010 (αντί για μετά από 40 ημέρες!) και μέχρι σήμερα δεν έχει εκταμιευθεί ούτε 1 ευρώ!
o Λίγο πριν λήξει η υποβολή των προτάσεων έγινε μείωση του προϋπολογισμού του προγράμματος από 250 εκ. ευρώ σε 70 εκ. ευρώ.

• Α΄ Δράση ΜΜΕ ΕΣΠΑ
o Ολοκληρώθηκε η υποβολή των προτάσεων το Δεκέμβριο του 2009, βγήκαν αποτελέσματα τον Απρίλιο του 2010 (αντί για μετά από 40 ημέρες!) και μέχρι σήμερα δεν έχει εκταμιευθεί ούτε 1 ευρώ!
o Λίγο πριν λήξει η υποβολή των προτάσεων έγινε μείωση του προϋπολογισμού του προγράμματος από 1 δισ. ευρώ σε 500 εκ. ευρώ.

• E-security:
o Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων τον Ιούνιο του 2009 και δεν έχει εκταμιευθεί μέχρι σήμερα ούτε 1 ευρώ!

• Digi-Lodge:
o Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων το Σεπτέμβριο του 2009 και δεν έχει εκταμιευθεί μέχρι σήμερα ούτε 1 ευρώ!

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλα αυτά τα προγράμματα, υπήρχε πρόβλεψη για προκαταβολή μέρους της επιχορήγησης μέσω εγγυητικής τραπέζης, αλλά σε όποια τράπεζα και να πάει κάποιος, η απάντηση που παίρνει είναι «Δε μας έχει ενημερώσει το Υπουργείο!». Αντίστοιχα, το Υπουργείο λέει «Οι τράπεζες έχουν την ευθύνη!».

Πιο ενδιαφέρον είναι το τι έχει γίνει με τα υπόλοιπα 10 προγράμματα, για τα οποία αρκετές επιχειρήσεις έκαναν προετοιμασία, έδωσαν χρήματα σε συμβουλευτικές εταιρείες και ουδέποτε υπέβαλαν την πρότασή τους!

Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι κανείς δεν ξέρει τι γίνεται με αυτά τα προγράμματα, καθώς οι αρμόδιοι υπάλληλοι δηλώνουν επίσημα ότι δεν ξέρουν κάτι, ενώ στο site του ΕΣΠΑ τα αποτελέσματα αναζήτησης δε δίνουν κάποια πληροφορία σε αντίθεση με το Google! Ενδεικτικά, παρουσιάζουμε τα παραπάνω για τα προγράμματα «Διαπιστευθείτε» και «Πράσινη Επιχείρηση 2009».

--Ο κ. Κωνσταντίνος Π. Κωστάκος είναι Οικονομολόγος, MSc, PhD Cand.

kkostakos@gmail.com  , elzoni

Στα καλά έγγραφα του Wikileaks ελπίζουν στην Ελλάδα!!!

Στα «καλά έγγραφα» του WikiLeaks ελπίζουν στην Ελλάδα!
Το ελληνικό πολιτικό σύστημα σφυρίζει διάφορα, αλλά κατά βάθος περιμένει τις «ελληνικές αποκαλύψεις» του WikiLeaks με ανάμικτα συναισθήματα φόβου και ελπίδας.

Είναι δε τόσο μεγάλο το αδιέξοδο, που, σύμφωνα με πληροφορίες είναι περισσότερες οι… ελπίδες και λιγότεροι οι φόβοι.

Κυρίως επειδή φημολογείται ότι όσον αφορά στις δυσάρεστες πλευρές των αποκαλύψεων δεν πρόκειται να περιλαμβάνεται κάτι το καινούργιο .

Στα τηλεγραφήματα, δηλαδή, που αφορούν στην Ελλάδα, φαίνεται ότι δίνεται έμφαση στα θέματα της διαφθοράς, πελατειακών συμπεριφορών  και της αναποτελεσματικότητας και ανικανότητας του πολιτικού προσωπικού.

Φαίνεται ότι επί του προκειμένου υπάρχουν μερικές πολύ γλαφυρές διηγήσεις, που αναδεικνύουν ότι η Ελλάδα έχει κυβερνηθεί από πολιτικούς άσχετους με το αντικείμενό τους – καθώς οι διπλωμάτες και οι ξένοι αξιωματούχοι πάντοτε αναζητούσαν τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα, μια χώρα με δυνατότητες, βρίσκεται συνεχώς στον πάτο.

Ανάλογες αναφορές υπάρχουν και στα αρχεία του Foreign Office κάθε φορά που «απελευθερώνονται» με την πάροδο της τριακονταετίας.

Αλλά αυτά είναι θέματα γνωστά, στα οποία η ελληνική κοινή γνώμη έχει εθιστεί. Έτσι, φαίνεται ότι το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε αναφορές σχετικά με τη διεθνή θέση της Ελλάδας και τις σχέσεις της με εχθρούς και φίλους.

Έτσι, όλοι αυτήν την στιγμή ελπίζουν στην  αποκάλυψη εγγράφων που θα τεκμηριώνουν την πατριωτική στάση τους σε μείζονα θέματα. Ελπίζουν επίσης σε σειρά αρνητικών αναφορών εκ μέρους Αμερικανών αξιωματούχων, ποντάροντας στα αντιαμερικανικά αντανακλαστικά των Ελλήνων.

Πρόκειται για την παλιά καλή συνταγή: Όποιος μπαίνει στο στόχαστρο των Αμερικανών είναι καλός κυβερνήτης για την Ελλάδα. Και αυτή φαίνεται ότι αποτελεί την τελευταία ελπίδα για εσωτερική κατανάλωση.

Μια πρόβλεψη: Εν όψει των αποκαλύψεων, που προς το παρόν δεν γίνονται διότι είναι σαφές πως οι διαρροές είναι κατευθυνόμενες και από πλευράς περιεχομένου και από πλευράς ροής, σύντομα θα δούμε πολιτικούς και κόμματα να διαγκωνίζονται για το ποιος έλαβε τα περισσότερα αναθέματα από τις ΗΠΑ!

Φυσικά, τίποτε από τα παραπάνω δεν πρόκειται να αλλάξει την ζοφερή πραγματικότητα στη χώρα και την προοπτική επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής του δανείου, που τώρα παρουσιάζεται επικοινωνιακά ως «ευλογία».

Προς το παρόν, ούτε αυτό έχει αποφασισθεί, αν και ο πρωθυπουργός, που αυτήν την εβδομάδα κινήθηκε μεταξύ Λιβύης και Καζακστάν, δηλώνει σε όλους τους τόνους ότι η εξέλιξη είναι θετική και προς όφελος της Ελλάδας, αφού αίρει την υποχρέωση της ταχείας αποπληρωμής του δανείου. Αποκαλεί δεν την επιμήκυνση «μετεξέλιξη της κατάστασης», που ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου τοποθετεί στο 2024.

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Ράινερ Μπρούντερλε έσπευσε χθες να δηλώσει ότι δεν υπάρχει απόφαση για επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής, αλλά μόνο αίτημα για να εξεταστεί το ενδεχόμενο. Πρόσθεσε μάλιστα, στο γνωστό γερμανικό μοτίβο, ότι οι Γερμανοί φορολογούμενοι δεν είναι έτοιμοι «να δεχτούν τα πάντα όσον αφορά στην παροχή βοήθειας στις χώρες με προβλήματα χρέους».

Σήμερα λήγουν και οι εργασίες της Συνόδου του ΟΑΣΕ στο Καζακστάν, όπου παρευρίσκεται και ο πρωθυπουργός και από όπου ήλθε προς στιγμήν η εικόνα του κ. Παπανδρέου καθήμενου πίσω από την ταμπέλα «Τρόικα – Ελλάς».  Προφανώς επρόκειτο για την τρόικα του ΟΑΣΕ, στην οποία μετέχει η Ελλάδα, καθώς προήδρευε στην προηγούμενη σύνοδο του Οργανισμού, αλλά η εικόνα προκάλεσε ρίγη εντός συνόρων.

Στον ΟΑΣΕ, όπου Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης είναι ο βουλευτής Πέτρος Ευθυμίου, η  Ελλάδα ευθυγραμμίζεται με τις τέσσερις βασικές προτεραιότητες της ΕΕ, έχοντας ως στόχο το μετασχηματισμό της περιοχής του ΟΑΣΕ σε μία "Κοινότητα Ασφάλειας", όπου θα οικοδομηθεί η ασφάλεια μεταξύ των συμμετεχόντων Κρατών από κοινού, και όπου η απειλή και η χρήση βίας θα παύσει να υφίσταται ως επιλογή στις μεταξύ τους σχέσεις.

Στο πλαίσιο της Συνόδου, ο πρωθυπουργός είχε επαφές με τον Πρόεδρο της ΕΕ, τους υπουργούς των Εξωτερικών ΗΠΑ και Αυστραλίας, τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Βρετανίας Νικ Κλεγκ, τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ και τον Αυστριακό Πρόεδρο Χάιντς Φίσερ.

Η Χίλαρι Κλίντον, μάλιστα δεν παρέλειψε να του πει πως «πάτε όχι απλώς καλά, αλλά πολύ καλά»! Αλλά αυτό είναι κάτι που το ξέρει η… ψυχούλα μας!
elzoni

Wikileaks :«Αποβολή της Ελλάδας από την ΕΕ συζητούσαν ΗΠΑ και Γερμανία»

Έγγραφο που βρισκόταν μέσα στις αποκαλύψεις που έκανε ο ιστότοπος WikilLeaks, και έχουν προκαλέσει σάλο, δείχνει πως ακόμα και το Φεβρουάριο του 2010 -λίγο πριν την υπογραφή του Μνημονίου- γίνονταν συζητήσεις για αποβολή της χώρας μας από τη ζώνη του ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Βαυαρού πρωθυπουργού προς τον Αμερικανό πρέσβη -σε διπλωματικό έγγραφο που έφερε στο φως το WikiLeaks- που αναφέρει πως «δεν είναι σίγουρος αν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να τακτοποιήσει την Ελλάδα».
Εθνικά Θέματα

Θετικές οι εξελίξεις στη διασύνδεση δικτύων μεταφοράς φυσικού αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας

Θετικές οι εξελίξεις στη διασύνδεση δικτύων μεταφοράς φυσικού αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας

"Πολύ σημαντικό βήμα" στην πορεία της διασύνδεσης των δικτύων μεταφοράς φυσικού αερίου της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, χαρακτήρισε ο υπουργός Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού της Βουλγαρίας, Τράιτσο Τράικοφ, την υπογραφή της συμφωνίας των μετόχων για την ίδρυση της εταιρίας, η οποία θα αναλάβει το σχεδιασμό, την κατασκευή και την εκμετάλλευση του νέου αγωγού, που θα συνδέσει τα δίκτυο διανομής φυσικού αερίου της Βουλγαρίας με τον αγωγό TGI (Τουρκία - Ελλάδα - Ιταλία).
Την ιδρυτική συμφωνία για το διασυνδετήριο αγωγό, που θα συνδέει τη βουλγαρική πόλη Στάρα Ζαγόρα με την πόλη της Κομοτηνής στην Ελλάδα, υπέγραψαν, χθες, στη Σόφια, η διευθύντρια της βουλγαρικής δημόσιας εταιρίας Bulgarian Energy Holding (BEH), Μάια Χρίστοβα και ο εκτελεστικός διευθυντής της μικτής εταιρίας "Ποσειδών" (το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας μοιράζονται από 50% η ελληνική Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου και Αερίου (ΔΕΠΑ) και η ιταλική “Edison"), Έλιο Ρουτζιέρι.
Το μήκος του αγωγού θα είναι 170 χιλιόμετρα, ενώ το εκτιμώμενο κόστος κατασκευής του διαμορφώνεται σε 120 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 45 εκατ. ευρώ, θα προέλθουν από ευρωπαϊκούς πόρους, σύμφωνα με τον κ. Τράικοφ.
Επίσης, χθες, υπεγράφη μία ακόμα συμφωνία, που αφορά την ανάπτυξη της σύνδεσης των δικτύων φυσικού αερίου της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Η συμφωνία αυτή φέρει τις υπογραφές των διευθυντών της ΒΕΗ, Μάια Χρίστοβα και Ιορντάν Γκεοργκίεφ, του διευθυντή των διεθνών δραστηριοτήτων της ΔΕΠΑ Κώστα Καραγιαννάκου και του αρμόδιου εκπροσώπου της "Edison", Ρομπέρτο Πότι. Η συγκεκριμένη συμφωνία, όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης της Ιταλίας, Πάολο Ρομάνι, θα έχει μεγάλη σημασία και για την Ιταλία.
Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε, μαζί με τον Βούλγαρο υπουργό Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού, ο κ. Ρομάνι υπογράμμισε ότι «οι δύο σημαντικές συμφωνίες (που υπεγράφησαν χθες στη Σόφια) θα γίνουν αφετηρία για την επιτάχυνση του ρυθμού κατασκευής των έργων του νέου αγωγού, ώστε να εξαλειφθεί κάθε - ενδεχόμενος - κίνδυνος να χαθεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το έργο». Στην ίδια συνέντευξη επρόκειτο να παραστεί και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της Ελλάδας, Γιάννης Μανιάτης. Ωστόσο, ο κ. Μανιάτης αναγκάστηκε να αποχωρήσει επειγόντως από τη Σόφια για την Αθήνα, λόγω υπηρεσιακών υποχρεώσεων.
Έτσι, την ελληνική πλευρά εκπροσώπησε -στη συνέντευξη- η πρεσβευτής της Ελλάδας στη Σόφια, Δανάη-Μαγδαληνή Κουμανάκου, η οποία χαρακτήρισε "γεγονός εξαιρετικής σημασίας", την ίδρυση της μικτής εταιρίας που θα κατασκευάσει τον αγωγό διασύνδεσης Ελλάδας - Βουλγαρίας. «Ο συγκεκριμένος αγωγός θα συμβάλει ουσιαστικά στην ασφάλεια της τροφοδοσίας των δύο χωρών μας με ενεργειακούς πόρους, όπως, εξάλλου και στην ασφάλεια της τροφοδοσίας ολόκληρης της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», υπογράμμισε η κ. Κουμανάκου. Η ίδια χαρακτήρισε το κοινό (ενεργειακό) σχέδιο, «απόδειξη των άριστων σχέσεων της Ελλάδας και της Βουλγαρίας» και σημείωσε ότι οι δύο χώρες εκδηλώνουν, επίσης, την κοινή προσήλωσή τους στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εμπέδωση της ενεργειακής ασφάλειας της ενωμένης Ευρώπης, μέσω της διαφοροποίησης των πηγών των ενεργειακών πόρων για τις χώρες της ΕΕ.
Σύμφωνα με την κ. Κουμανάκου, η ελληνοβουλγαρική συνεργασία στην προώθηση του διεθνούς σχεδίου του έργου του αγωγού "South Stream", στη σύνδεση του ηλεκτρικού δικτύου των δύο χωρών με νέο, δεύτερο αγωγό υψηλής τάσης (Νέα Σάντα - Μαρίτσα ‘Ιτζοκ) και σε άλλους τομείς της ενέργειας, έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για τους δύο λαούς, όσο και για την ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.
«Θέλω να επωφεληθώ της ευκαιρίας για να επιβεβαιώσω ότι, για την ελληνική κυβέρνηση παραμένει προτεραιότητα ο πετρελαιαγωγός Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη. Ο αγωγός αυτός παραμένει προτεραιότητα ανάμεσα στα άλλα ενεργειακά σχέδια, λόγω της συμβολής του στη μείωση των κινδύνων για το θαλάσσιο περιβάλλον, εξαιτίας του ναυτιλιακού ``συνωστισμού``, που επικρατεί στις μέρες μας στα Στενά του Βοσπόρου», δήλωσε η πρεσβευτής της Ελλάδας.
«Με την απόφασή του να δημιουργηθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο Έλληνας πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου ήθελε να υπογραμμίσει, ότι όλα τα αναπτυξιακά σχέδια, ιδιαίτερα εκείνα στον ενεργειακό τομέα, πρέπει να προωθούνται με σωστές και σταθερές αρχές. Εμείς δεν έχουμε καμία πρόθεση να κάνουμε οποιονδήποτε συμβιβασμό με τις αρχές αυτές», πρόσθεσε η κ. Κουμανάκου. Η πρεσβευτής της Ελλάδας στη Σόφια εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίηση της ελληνικής πλευράς για την πρόοδο της σύνδεσης των δικτύων μεταφοράς αερίου των Ελλάδας και της Βουλγαρίας με τις νέες συμφωνίες, που υπεγράφησαν στη Σόφια.
Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της ΔΕΠΑ κ. Καραγιαννάκος, χαρακτήρισε το έργο ως «μεγάλης σημασίας για τη ΔΕΠΑ», διότι, όπως είπε, «δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρίας στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».
Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο κ. Καραγιαννάκος επισήμανε ότι, με τη λειτουργία του μελλοντικού αγωγού "ανάβει το πράσινο φως", ώστε, το αέριο από την περιοχή της Κασπίας να φθάνει όχι μόνο στην αγορά της Βουλγαρίας, αλλά και της Σερβίας, της Ρουμανίας, της Ουγγαρίας και άλλων χωρών.
Οι προαναφερθείσες χώρες θα συνδέσουν τα επόμενα χρόνια, τα αντίστοιχα δίκτυά τους για μεταφορά αερίου, όπως προβλέπεται, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου, με γνώμονα τη μεγαλύτερη ευελιξία και τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ, πρόσθεσε ο κ. Καραγιαννάκος.

Εθνικά Θέματα

Φίμωση και τρομοκρατία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Φίμωση και τρομοκρατία στα Ιωάννινα

| Εκτύπωση | 01/12/2010 |

Στις 27 Νοεμβρίου, ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Κυπρίων Φοιτητών και Σπουδαστών Ιωαννίνων (ΣΚΦΣΙ), όπου θα παρουσιαζόταν για πρώτη φορά η νεοσύστατη Αυτόνομη Φοιτητική Κίνηση «ΤΟΛΜΗ». Δυστυχώς, πριν ακόμα ξεκινήσει η Συνέλευση, ομάδα 60 περίπου αγνώστων, χωρίς να έχουν καμία σχέση με τα θεσμικά όργανα του Συλλόγου, στράφηκε προς τα 4 άτομα που εκπροσωπούσαν την Α.Φ.Κ. ΤΟΛΜΗ εκείνη τη στιγμή και απαίτησαν να φύγουν από τη Συνέλευση, διαφορετικά θα ακολουθούσε η βία.
Πρόφαση γι' αυτή τους την πράξη ήταν οι, σύμφωνα με αυτούς, «φασιστικές, εθνικιστικές και ακροδεξιές ιδέες της Α.Φ.Κ. ΤΟΛΜΗΣ». Μάταια προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε την καθαρά δημοκρατική και αντιομοσπονδιακή φύση της κίνησής μας. Τα παρευρισκόμενα μέλη της Α.Φ.Κ. ΤΟΛΜΗΣ αποχώρησαν τότε από το χώρο της Συνέλευσης, αφού δεν υπήρχε καμιά εγγύηση για τη σωματική τους ασφάλεια από το Σύλλογο, ενώ τυχόν επεισόδια μπορεί να έθεταν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα και μελών του Συλλόγου από άλλες παρατάξεις, που παρευρίσκονταν στο χώρο εκείνη τη στιγμή.
Δυστυχώς, η Συνέλευση ξεκίνησε μετά από κάποια καθυστέρηση, υπό το καθεστώς, όμως, τρομοκρατίας και εν τη απουσία της Α.Φ.Κ. ΤΟΛΜΗΣ, της οποίας η φωνή φιμώθηκε με αντιδημοκρατικό τρόπο. Ο Σύλλογος όφειλε να προστατεύσει κάτω από αυτές τις αντίξοες συνθήκες τα μέλη του, ανεξάρτητα από τον πολιτικό χώρο στον οποίο κινούνται. Αντ' αυτού, μας εξέθεσε ακόμη περισσότερο μέσω της Προέδρου του η οποία, όταν ρωτήθηκε από τους γνωστούς άγνωστους γιατί αφήνουν «φασίστες» να μιλούν στη Συνέλευση, απάντησε με τον εξής ανήκουστο τρόπο: «Μα γνωρίζουμε ότι είναι φασίστες, αλλά τι να κάνουμε, τους αφήνουμε να μιλούν». Είναι ντροπή η Πρόεδρος ενός Συλλόγου, που υποτίθεται εκπροσωπεί όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του, να δυναμιτίζει ακόμη περισσότερο το κλίμα. Ζητούμε την παραίτησή της, γιατί φάνηκε ανάξια των περιστάσεων και συμπεριφέρθηκε ως κομματικός εκπρόσωπος, αντί ως πρόεδρος του ΣΚΦΣΙ.
Η γενικότερη διεξαγωγή της Συνέλευσης υπό αυτές τις συνθήκες αποτελεί φιάσκο και ίσως τη σκοτεινότερη σελίδα της ιστορίας του Συλλόγου μας. Οι υπόλοιπες παρατάξεις, που απαρτίζουν το Σύλλογο, συμβιβάστηκαν με την τρομοκρατία και ενδεχομένως επωφελήθηκαν από την απουσία της αντίθετης ως προς αυτούς φωνής της Α.Φ.Κ. ΤΟΛΜΗΣ. Προσέβαλαν με αυτή τους τη στάση τους εαυτούς τους, τις παρατάξεις, τα μέλη και προπαντός τον ίδιο το θεσμό του Συλλόγου.
Όμως, πώς να μην παρουσιαστούν τα προβλήματα αυτά; Όταν είχε προηγηθεί μια έντονη λασπολογία και συκοφαντία, που έφθανε μέχρι τα όρια της ύβρεως από στελέχη όλων των παρατάξεων του Συλλόγου, εις βάρος της Α.Φ.Κ. ΤΟΛΜΗΣ. Συγκεκριμένα, ακόμη και μετά την αποχώρησή μας από τη Γενική Συνέλευση, ο Γενικός Γραμματέας της Προοδευτικής είπε ξεκάθαρα πως η παράταξή μας είναι φασιστική. Και εμείς απαντούμε στην Προοδευτική:
Εάν μας θεωρούν αυτό που μας αποκάλεσαν, ας φέρουν πρόταση στο Σύλλογο να μας διαγράψει από μέλη του. Τόσο η Α.Φ.Κ. ΤΟΛΜΗ, όσο και τα μέλη της προσωπικά δεν πρόκειται να ανεχθούν ξανά τέτοιου είδους λασπολογία και αμαύρωση της φήμης μας. Αν ξανασυμβεί αυτό, θα ακολουθήσουν ποινικές διώξεις εις βάρος παντός υπευθύνου.
Προτείνουμε στο Σύλλογο, προς αποφυγήν ανάλογων αποτρόπαιων γεγονότων, τη διεξαγωγή της Συνέλευσης και των Εκλογών σε εξωπανεπιστημιακό χώρο, όπου μπορεί ο Σύλλογος με τη συνεργασία τοπικών φορέων, να εγγυηθεί την ασφάλεια των μελών του και των θεσμικών του οργάνων. Όποιος διαφωνεί με αυτή την πρόταση, είτε κινείται υστερόβουλα, είτε θέλει να φιμώσει μια φωνή στο Σύλλογο, γι’ αυτό είναι αντιδημοκράτης. Οποιαδήποτε αρνητική έκβαση της επόμενης Συνέλευσης αλλά και Εκλογών, λόγω παρουσίας ξένων στοιχείων, θα έχει την απόλυτη ευθύνη αυτός που αρνείται τα προφανή!
Εμείς είμαστε σφόδρα δημοκράτες, αγαπάμε την πατρίδα μας και ό,τι επιδιώκει όλος ο κόσμος να εφαρμοστεί στην Παλαιστίνη, το ίδιο απαιτούμε και εμείς για το πολύπαθο νησί μας. Εάν αυτό είναι κατακριτέο, τότε εμείς απευθυνθήκαμε σε λάθος Σύλλογο.

Α.Φ.Κ. ΤΟΛΜΗ

Wikileaks: Νόμιμη η αποκάλυψη των εμπιστευτικών εγγράφων

 
Εκπρόσωπος του WikiLeaks υποστηρίζει ότι η δημοσίευση διαβαθμισμένων εγγράφων δεν συνιστά παράνομη πράξη.
 
Η αποκάλυψη των εμπιστευτικών εγγράφων της αμερικανικής διπλωματίας από τον ιστότοπο WikiLeaks είναι απολύτως νόμιμη, υποστήριξε εκπρόσωπος του WikiLeaks.
Ο Κριστίν Χράφνσον δήλωσε ότι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν τι ακριβώς κάνουν οι αξιωματούχοι εξ’ ονόματος του λαού και απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η δημοσίευση των εγγράφων αυτών μπορεί να προκαλέσει ζημιές στις διμερείς σχέσεις διαφόρων κρατών.
«Εάν η διεθνής σταθερότητα βασίζεται σε απάτες και ψέματα, ίσως χρειάζεται λίγο ταρακούνημα», δήλωσε στην τηλεόραση του Ρόιτερ ο εκπρόσωπος του WikiLeaks.
«Νομίζω γενικώς ότι όλες οι επικοινωνίες θα έπρεπε να είναι όσο γίνεται περισσότερο δημόσιες. Μπορεί να υπάρχει κάποια δικαιολογία για τη μυστικότητα, αλλά γενικώς μιλούμε για αξιωματούχους που λειτουργούν στο όνομα του λαού και οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του ιστοτόπου που έχει προκαλέσει αίσθηση διεθνώς με τα έγγραφα που αποκαλύπτει.
«Κάνουμε κάτι καλό. Αυτό που κάνουμε είναι για το ευρύ κοινό. Νομίζω ότι είναι απολύτως νόμιμο. Δεν έχουμε ακούσει καμία δικαιολογία ή αναφορά σε νομοθεσία την οποία υποτίθεται ότι έχουμε παραβιάσει, άρα δεν νομίζουμε ότι παραβιάζουμε κάποιο νόμο», επισήμανε ο εκπρόσωπος του ιστοτόπου.
Πρόσθεσε μάλιστα ότι μέχρι τώρα έχουν δημοσιευθεί μερικές εκατοντάδες από τα χιλιάδες έγγραφα που έχει στην κατοχή της η WikiLeaks και ίσως χρειαστούν μήνες για να αποκαλυφθούν όλα.
«Πιστεύουμε ότι η διαφάνεια είναι η βαση μίας υγειούς δημοκρατίας», πρόσθεσε.

www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δημοσιεύματα για νέα βορειοκορεατική επίθεση στην Ν. Κορέα


Η Βόρεια Κορέα είναι πιθανό να προβεί σε νέους βομβαρδισμούς με πυροβολικό εναντίον της Νότιας Κορέας πριν το τέλος της χρονιάς, υποστηρίζει η εφημερίδα Tokyo Shimbun σήμερα Πέμπτη επικαλούμενη πηγή που δεν κατονομάζει, η οποία φέρεται να είχε συνομιλίες με Βορειοκορεάτη αξιωματούχο τις τελευταίες ημέρες.
Η Πιονγκγιάνγκ ενδέχεται να πλήξει την επαρχία Γκιεονγκί, στο βορειοδυτικό τμήμα της Νότιας Κορέας, και να προσπαθήσει να προκαλέσει ζημιές σε Νοτιοκορεατικά πολεμικά στην Κίτρινη Θάλασσα, ανέφερε το δημοσίευμα, επικαλούμενο την πηγή αυτή.
Δεν είναι σαφές εάν ο Βορειοκορεάτης αξιωματούχος μίλησε «βάσει σχεδίου», κατά την ιαπωνική εφημερίδα.
Οι δηλώσεις του είδους αυτού από μέρους αξιωματούχων της Βόρειας Κορέας είναι αρκετά συχνές -το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο KCNA μεταδίδει σχεδόν καθημερινά δηλώσεις αξιωματούχων περί «καταστροφής» της Νότιας Κορέας.
Ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της Νότιας Κορέας εκτίμησε και αυτός χθες Τετάρτη ότι είναι πιθανό η Βόρεια Κορέα να προβεί σε νέα επίθεση.
www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πληροφορίες περί ενδεχόμενης νέας βορειοκορεάτικης επίθεσης με πυροβολικό στο νοτιοκορεάτικο έδαφος πριν εκπνεύσει το 2010 έρχονται στη δημοσιότητα.