Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

Η λιτότητα βλάπτει σοβαρά την υγεία… Υγεία, σύστημα υγείας και κοινωνική ευημερία: Mια αποσιωπημένη σχέση με μοιραία αποτελέσματα

Περίληψη: Το σύστημα της Υγείας στην Ελλάδα πάσχει. Οι πολλές προσπάθειες αναμόρφωσής του ήταν συνήθως αποσπασματικές και χωρίς αποφασιστικότητα. Η κρίση που ενέσκηψε θα μπορούσε να αποτελέσει μια ευκαιρία εκ βάθρων αναμόρφωσής του ώστε επιτέλους να λειτουργεί αποτελεσματικά. Φαίνεται, όμως, ότι και αυτή η ευκαιρία χάνεται.


Η παγκόσμια οικονομική κρίση η οποία ξεκίνησε το 2007, επέφερε σοβαρές επιπτώσεις στον τομέα της υγείας και αποτέλεσε το έναυσμα για την ανάπτυξη ενός πολιτικού και επιστημονικού διαλόγου με επίκεντρο την επίδραση της ύφεσης τόσο στο επίπεδο υγείας των πληθυσμών όσο και στη δυνατότητα των συστημάτων υγείας να παρέχουν επαρκείς και ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες. Η σοβαρότητα του προβλήματος αντανακλάται σε ένα ψήφισμα που υιοθέτησε το Γραφείο Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το 2009 (WHO EURO 2009). Το ψήφισμα αυτό καλούσε τα κράτη μέλη του Γραφείου να εξασφαλίσουν ότι τα συστήματα υγείας τους θα συνεχίσουν να προστατεύουν την υγεία των πολιτών και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων, να παρέχουν αποτελεσματικές υπηρεσίες και να λειτουργούν ως οικονομικά δρώντες παράγοντες εξασφαλίζοντας τις αναγκαίες επενδύσεις, δαπάνες και θέσεις εργασίας. Επιπροσθέτως, το ψήφισμα προέτρεπε τα κράτη να εντείνουν την παρακολούθηση και ανάλυση των αλλαγών που συντελούνται στις συνθήκες διαβίωσης, την αξιολόγηση της επίδοσης των συστημάτων υγείας και να διαμορφώσουν ρεαλιστικές πολιτικές οι οποίες θα αντιμετωπίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην υγεία και τα συστήματα υγείας.

Οι παραπάνω παροτρύνσεις θεμελιώνονται στη διαπίστωση ότι ο βαθμός κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, δηλαδή η έκταση στην οποία λαμβάνει χώρα μια διαδικασία προαγωγής της ευημερίας των ατόμων από κοινού με μια δυναμική οικονομικής μεγέθυνσης της οποίας τα οφέλη και το πρόσθετο παραγόμενο εισόδημα χρησιμοποιούνται για τη μείωση του βάρους της φτώχειας (Midgley 1995), βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με την κατάσταση της υγείας του πληθυσμού μιας χώρας (Sen 1999). Σε γενικές γραμμές, η υψηλότερη ανάπτυξη που συνοδεύεται από ισότιμη κατανομή του εισοδήματος συμβαδίζει με χαμηλότερη φτώχεια και καλύτερο επίπεδο υγείας (Gupta and Mitra 2004, Falkingham 2005). Βέβαια, η γενίκευση αυτή δεν θα πρέπει να παραβλέπει την σημαντική επισήμανση του Α. Σεν ότι η μείωση της θνησιμότητας δεν επιτυγχάνεται μόνο μέσω της ταχείας οικονομικής μεγέθυνσης, αλλά είναι δυνατή και σε περιβάλλον χαμηλότερων ρυθμών ανάπτυξης υπό την προϋπόθεση ότι δίνεται προτεραιότητα στην εφαρμογή ενός προγράμματος καθοδηγούμενης, επιδέξιας κοινωνικής υποστήριξης (Σεν 2006).

Υπό το πρίσμα, λοιπόν, της συγκεκριμένης προβληματικής, το υψηλό επίπεδο υγείας, το αποτελεσματικό σύστημα υγείας και η παραγωγή κοινωνικοοικονομικού πλούτου συνιστούν τα τρία κομβικά σημεία ενός ανατροφοδοτούμενου κύκλου. Η δυναμική αλληλεπίδραση των τριών προαναφερθέντων θεμελιωδών στοιχείων συμβάλλει στην επίτευξη της ευρύτερης κοινωνικής ευημερίας. Η ανάπτυξη που παράγει κοινωνικοοικονομικό πλούτο, με την προϋπόθεση της διάθεσης των πρόσθετων πόρων κατά τρόπο κοινωνικά παραγωγικό, συμβάλλει στην καταπολέμηση της φτώχειας και την επίτευξη καλύτερης υγείας, ενώ, ταυτόχρονα, η υγεία αποτελεί προαπαιτούμενο για την οικονομική πρόοδο και τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης (Phillips and Verhasselt 1994). Με άλλα λόγια, η υγεία δεν θα πρέπει να θεωρείται απλά και μόνο ως παραπροϊόν της οικονομικής ανάπτυξης, αλλά ως στοιχείο του ανθρώπινου κεφαλαίου και συντελεστής που συνεισφέρει ουσιαστικά στην παραγωγική διαδικασία και την κοινωνική πρόοδο. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν τόσο παλαιότερες αναλύσεις (Abel-Smith and Leiserson 1978), όσο και πιο πρόσφατες συμβολές, όπως οι τρεις σημαντικές εκθέσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank 1993), του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO 2001) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Suhrcke et al. 2005), καθώς και μελέτη του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Συστήματα και τις Πολιτικές Υγείας (Figueras and McKee, eds, 2012), οι οποίες συμπυκνώνουν τα ευρήματα της διεθνούς ερευνητικής δραστηριότητας. Η υγεία έχει αξία τόσο καθαυτή, ως κοινωνικό αγαθό, αλλά επίσης έχει σημαντική επίδραση στην οικονομική παραγωγικότητα και την οικονομία συνολικά. ... περισσότερα εδώ

Κλιμάκωση, στα άκρα ο εμφύλιος στο AKP: Ερντογάν vs. Γκιουλέν

Όταν ασχολείται το Reuters με την κατάσταση στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία, του ισλαμιστικού AKP του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είναι προφανές, ότι όσα γράφουμε τον τελευταίο καιρό για το σοβαρό διχασμό στο εσωτερικό των ισλαμιστών, δεν είναι αποκυήματα φαντασίας, ούτε «υπερβολικές» αναλύσεις φορτισμένες από την ελληνοτουρκική διαμάχη…

Του Μιχαήλ Βασιλείου

Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο με τις δυο πλευρές να καλούνται – με «πρωτοβουλία» Ερντογάν – να λύσουν τις διαφορές τους στην κάλπη, με τον Τούρκο πρωθυπουργό να ακολουθεί στρατηγική εξουδετέρωσης του άκρως επικίνδυνου και κατά τα φαινόμενα υποστηριζόμενο από «ισχυρές δυνάμεις» στις ΗΠΑ, ιμάμη Φετχουλάχ Γκιουλέν…
Τα λόγια που ανταλλάσσουν οι δυο πλευρές, δημοσίως πλέον, είναι βαριά. Για «στιλέτο στην καρδιά» έκανε λόγο ιστοχώρος προσκείμενος στο κίνημα «Hizmet» του Γκιουλέν, με αφορμή το θέμα που έχει φέρει τη σύγκρουση στα άκρα, την οριστική απόφαση κατάργησης των 4.000 περίπου προπαρασκευαστικών για την ανώτατη εκπαίδευση

Γοργοπόταμος 2013: Mόνο ένα χρώμα, Γαλανόλευκο

gorgopotamos_bbp

Γοργοπόταμος 2013: Mόνο ένα χρώμα, Γαλανόλευκο
Η Οργάνωση Λαμίας του Εθνικού Μετώπου,
καλεί τα μέλη και τους φίλους του κινήματος,
την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 11 π.μ.,
να συμμετάσχουν στον εορτασμό της Ενωμένης Εθνικής Αντίστασης,
στην ιστορική γέφυρα του Γοργοποτάμου Λαμίας
και υπενθυμίζει σε όλους πως οι εθνικοί αγώνες έχουν μόνο ένα χρώμα:
Το Γαλανόλευκο. 
gorgopotamos13
Αγώνας για την Ελευθερία
Εθνικό Μέτωπο Λαμίας

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΤΡΕΜΙΣΤΩΝ > Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΦΑΥΛΟ ΚΥΚΛΟ

από το ΕΛ.Κ.Ε.Δ.Α.

H ελληνική κοινωνία έχει πιθανότατα μπει σε ένα φαύλο κύκλο που οι ακαδημαϊκοί και ειδικοί αναφέρουν ως επισωρευτική ριζοσπαστικοποίηση εξτρεμιστών. Ας πάρουμε όμως πρώτα τα γεγονότα με τη σειρά και μετά θα επιχειρήσουμε μια ανάλυση της έννοιας της επισωρευτικής ριζοσπαστικοποίησης και τις πιθανές επιπτώσεις της στην εσωτερική ασφάλεια της χώρας. Αμέσως μετά την δολοφονία του Παύλου Φύσσα, η Ακρο-αριστερή εξωκοινοβουλευτική οργάνωση ΑΝΤΑΡΣΥΑ εξέδωσε ανακοίνωση για το θάνατό του, αποκαλώντας τον δολοφόνο του φασίστα και κατηγορώντας τη Χρυσή Αυγή για το συμβάν. Ακολούθησαν συλλήψεις όχι μόνο του δολοφόνου αλλά και ηγετικών στελεχών και του ίδιου του αρχηγού της Χρυσής Αυγής με την κατηγορία της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.
Την 1η Νοεμβρίου 2013 είχαμε τη δολοφονική επίθεση κατά μελών της Χρυσής Αυγής έξω από την τοπική οργάνωση του κόμματος στο Νέο Ηράκλειο, με τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο δύο νέων μελών της (Μάνος Καπελώνης και Γιώργος Φουντούλης) και τον βαρύ τραυματισμό ενός τρίτου (Αλέξανδρος Γέροντας). Αν και μέχρι τη στιγμή που γράφεται αυτό εδώ το άρθρο καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τη δολοφονική επίθεση, είναι πιθανό τελικά η ευθύνη για την εκτέλεση των Χρυσαυγιτών να ανήκει σε

Συνορεύουμε με την Τουρκία και προς βορρά;

Picture 0 for Συνορεύουμε με την Τουρκία και προς βορρά;
γράφει ο «Μακεδών»

Έχουν καταλάβει οι ημέτεροι στο ΥΠΕΞ τι συμβαίνει στα Βαλκάνια; Δεν θα πάψω να ασχολούμαι με το ζήτημα, ακόμη και αν φανώ κουραστικός σε κάποιους. Επειδή πρόκειται γι’ αυτά που θα αντιμετωπίσουμε πολύ σύντομα, και θα ήμαστε -όπως συμβαίνει συχνά- απροετοίμαστοι.
Εχθές αναφέρθηκα στους Ουαχαμπίτες, οι οποίοι χρηματοδοτούμενοι και από την Τουρκία -μέσω… φιλανθρωπικής οργάνωσης!- θα αποτελέσουν την δύναμη πυρός σε μελλοντικές εξελίξεις. Όλες οι μυστικές υπηρεσίες των βαλκανικών χωρών, παρακολουθούν με ανησυχία την ενδυνάμωση του «ισλαμικού τόξου», το οποίο τείνει να γίνει «τουρκικό τόξο», όπως είναι και ο τίτλος δημοσιεύματος της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία», οι δικοί μας απλώς καταγράφουν.
Η οποία εφημερίδα ενημερώνει το κοινό της, για όσα κατά καιρούς έχουν γραφεί στην voria.gr. Και μιλάμε για τη νέα στρατιωτική συμφωνία Τουρκίας-Αλβανίας,
Αυτήν την φορά με απόκτηση -ουσιαστική- ενός εκ των τριών στρατιωτικών αεροδρομίων

Κάνουν πίσω οι ΗΠΑ για Αίγυπτο, τουρκικό σοκ, ελληνική απειλή

Λάβρος κατά της Μουσουλμανικής Αδελφότητας επιτέθηκε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Τζον Κέρι, δίνοντας την εντύπωση, ότι η Ουάσιγκτον υπαναχωρεί ραγδαία από την αρχική της θέση, εγκαταλείποντας τους ισλαμιστές και επιχειρώντας να προσεταιριστεί το καθεστώς του στρατηγού Αμπντέλ Φατέχ Αλ Σίσι, παραδίδοντας ταυτόχρονα και την πρώτη από τις τέσσερις πυραυλακάτους τύπου «Ambassador III», σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού…

Του Μιχαήλ Βασιλείου

Συγκεκριμένα, κατηγόρησε τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, ότι «έκλεψε την αιγυπτιακή επανάσταση» της πλατείας Ταχρίρ, καθώς «τα παιδιά» που την ξεκίνησαν, «δεν είχαν σαν κίνητρο από την οποιαδήποτε θρησκεία ή ιδεολογία, αλλά… ένα κομμάτι από την ευκαιρία να έχουν εκπαίδευση, δουλειά, να έχουν ένα μέλλον και να μην έχουν μια διεφθαρμένη κυβέρνηση, που τους τα στερούσε όλα αυτά και ακόμα περισσότερα»!
Για να ολοκληρώσει την επίθεση στους Αδελφούς Μουσουλμάνους, λέγοντας ότι «όλα αυτά

ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΩΝ EΛ.ΑΣ: Εξέδωσε διαταγή για λήψη μέτρων αυτοπροστασίας

H ΕΛΑΣ εξέδωσε κατεπείγουσα διαταγή για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας εξαιτίας φόβου για τρομοκρατικό χτύπημα εναντίον αστυνομικών μετά και τις αναφορές στη τελευταία προκήρυξη ανάληψης ευθύνης για τη διπλή δολοφονία των μελών του Λαϊκού Συνδέσμου στο Νέο Ηράκλειο.
Στα συνολικά 23 μέτρα που περιγράφονται στη διαταγή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η τοποθέτηση ελεύθερων σκοπευτών, ο έλεγχος της αλληλογραφίας και η λήψη αυστηρών μέτρων αυτοπροστασίας αστυνομικών των ομάδων ΔΙΑΣ και ΔΕΛΤΑ.
Το υπηρεσιακό έγγραφο, το οποίο έφερε στο φως και μετέδωσε η ΔΤ, έχει ως εξής:

1. Από λήψεως της παρούσης, παρακαλούμε για την εντατικοποίηση στο έπακρο, μέτρων τάξης-ασφάλειας πέριξ χώρων που στεγάζονται αστυνομικές εγκαταστάσεις, για τη διασφάλιση της προστασίας τόσο των χώρων και εγκαταστάσεων, όσο και του ιδίου του προσωπικού.

2. Στο πλαίσιο αυτό, λάβετε αποτελεσματικά, αυστηρά και εντατικοποιημένα μέτρα

Όταν οι άλλοι έπιναν φραπέ, εκείνος ξόδευε τα νιάτα του στα κομματικά γραφεία...

του Θανάση Μαυρίδη

Πρέπει να ομολογήσω ότι δεν ήξερα μέχρι χτες ότι υπήρχε σώμα επιθεωρητών εργασίας. Κακώς, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ήξερα για το σώμα Ελλήνων προσκόπων, για το σώμα ιερέων στρατού, αλλά για σώμα επιθεωρητών εργασίας δεν ήξερα. Ούτε και γνώριζα ότι αυτό το «σώμα» έχει και ειδικό γραμματέα. Φαντάζομαι ούτε ο πρώην γραμματέας της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ Κώστας Πανταζής θα το γνώριζε. Ούτε κι εσείς θα γνωρίζατε τον κ. Πανταζή αν δεν...
Ηθικό δίδαγμα: Κανείς κομματικός δεν πάει χαμένος σε αυτή την ζωή και σε αυτή τη χώρα. Μπορεί να κινδυνεύει να πέσει η κυβέρνηση από μέρα σε μέρα, αλλά το κομματικό καθήκον, καθήκον. Δεν πάει να υπάρχουν 1,5 εκατομμύρια άνεργοι, στρατιές μεταπτυχιακών φοιτητών να εκλιπαρούν για ένα μεροκάματο, ο καλός ο κομματικός θα την βρει την άκρη και θα τρυπώσει!
Δεν τον ξέρω τον κ. Πανταζή και φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι από τους Έλληνες πολίτες δεν τον γνωρίζουν. Πόση φαντασία όμως χρειάζεται να διαθέτει κανείς για να δει μπροστά του την οργή που θα προκαλούσε ένας τέτοιος διορισμός; Γιατί θα έπρεπε να κάνουν γενικό

Η ακροδεξιά ως πολιτική… πτέρυγα στο Ευρωκοινοβούλιο;

γράφει ο Νικ. Ναούμης

Ακροδεξιά συμμαχία ετοιμάζει η πρόεδρος του Εθνικού Μετώπου Γαλλίας Μαρίν Λεπέν με τον Χέερτ Βίλντερς, επικεφαλής του ολλανδικού ακροδεξιού κόμματος της Ελευθερίας. Για να σχηματιστεί μια τέτοια πολιτική ομάδα χρειάζονται 25 εκλεγμένοι ευρωβουλευτές σε σύνολο 766 από τουλάχιστον το ένα τέταρτο των χωρών μελών της ΕΕ. Αυτή τη στιγμή, πάντως στο Ευρωκοινοβούλιο υπάρχει μία ομάδα ευρωσκεπτικιστών, η Ευρώπη της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας (EFD), υπό την ηγεσία του Βρετανού Νάιτζελ Φάρατζ, με 32 βουλευτές.

Στην ομάδα που σχεδιάζουν να σχηματίσουν η Λεπέν και ο Βίλντερς θα μπορούσαν να συμμετέχουν το βελγικό Vlaams Belang (Φλαμανδικό Συμφέρον), η ιταλική Λέγκα του Βορρά, η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), το αυστριακό Κόμμα της Ελευθερίας (FPO) και κόμματα από τη βόρεια Ευρώπη. Ενδιαφέρον έχει, από ελληνικής πλευράς, η προσέγγιση της Λεπέν του συνονόματου εγχώριου κόμματος του Εθνικού Μετώπου, το οποίο, σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, βρίσκεται τον τελευταίο καιρό σε δίαυλο συχνής επικοινωνίας με το Γαλλικό «αδελφό» κόμμα.

Το PVV, που διαθέτει 4 ευρωβουλευτές, και το Εθνικό Μέτωπο, με τρεις ευρωβουλευτές,

Αποστολή στην Κορυτσά στις 14/12

ΣΦΕΒΑ ΕΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Αγαπητοί φίλοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 14/12 προγραμματίζουμε αποστολή στην περιοχή της Κορυτσάς, όπου θα επισκεφτούμε φροντιστήριο ελλ. γλώσσας που ενισχύουμε και επιπλέον, θα μεταφέρουμε υλικό βοήθειας και δώρα στους εκεί αδερφούς μας.

Η αναχώρηση θα είναι το πρωί του Σαββάτου στις 7 από τα γραφεία μας στην Τσιμισκή 126, στη ΘΕσσαλονίκη και επιστροφή γύρω στις 11:00 το βράδυ. Η αποστολή αυτή είναι ανοιχτή σε όλους, δηλαδή μπορείτε να ειδοποιήσετε και φίλους (χωρίς όμως να δημοσιευτεί σε internet, facebook, κλπ.). Χρειάζεται να έχετε νέα αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο. Εισιτήριο λεωφορείου: 20 ευρώ κανονικό, 10 ευρώ για φοιτητές/μαθητές. Παρακαλούμε, αν ενδιαφέρεστε να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι 30 Νοεμβρίου.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς,

ΣΦΕΒΑ ΕΕ Θεσσαλονίκης