Σελίδες

Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018

Στους γονείς του Κωνσταντίνου, στην Ήπειρο και στον Ελληνισμό που ορφάνεψαν. Αθάνατος!!!!!Η δολοφονία σου από τα λυσσασμένα αλβανικά σκυλιά άναψε την σπίθα. Θα γίνει πυρκαϊά....
ΖΗΤΩ Η (μία ενιαία και μοναδική) ΗΠΕΙΡΟΣ

Κωνσταντίνος Οδυσσεύς Πάτσης

Δεν υπάρχουν σχόλια: