Σελίδες

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013

ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΩΝ EΛ.ΑΣ: Εξέδωσε διαταγή για λήψη μέτρων αυτοπροστασίας

H ΕΛΑΣ εξέδωσε κατεπείγουσα διαταγή για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας εξαιτίας φόβου για τρομοκρατικό χτύπημα εναντίον αστυνομικών μετά και τις αναφορές στη τελευταία προκήρυξη ανάληψης ευθύνης για τη διπλή δολοφονία των μελών του Λαϊκού Συνδέσμου στο Νέο Ηράκλειο.
Στα συνολικά 23 μέτρα που περιγράφονται στη διαταγή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η τοποθέτηση ελεύθερων σκοπευτών, ο έλεγχος της αλληλογραφίας και η λήψη αυστηρών μέτρων αυτοπροστασίας αστυνομικών των ομάδων ΔΙΑΣ και ΔΕΛΤΑ.
Το υπηρεσιακό έγγραφο, το οποίο έφερε στο φως και μετέδωσε η ΔΤ, έχει ως εξής:

1. Από λήψεως της παρούσης, παρακαλούμε για την εντατικοποίηση στο έπακρο, μέτρων τάξης-ασφάλειας πέριξ χώρων που στεγάζονται αστυνομικές εγκαταστάσεις, για τη διασφάλιση της προστασίας τόσο των χώρων και εγκαταστάσεων, όσο και του ιδίου του προσωπικού.

2. Στο πλαίσιο αυτό, λάβετε αποτελεσματικά, αυστηρά και εντατικοποιημένα μέτρα

ασφάλειας - αυτοπροστασίας, κατά λόγο αρμοδιότητας.

3. Ειδικότερα, να δοθούν σαφείς εντολές - οδηγίες στο σύνολο του προσωπικού των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου και του Πολιτικού Προσωπικού, όπως:

- Διενεργούν ελέγχους σε υπόπτως κινούμενα πέριξ των αστυνομικών εγκαταστάσεων πεζά ή εποχούμενα άτομα καθώς και σε εγκαταλελειμμένα, πλησίον αστυνομικών εγκαταστάσεων, κτίρια, δέματα, βαλίτσες και άλλα αντικείμενα, που ενδεχομένως κρύβουν εκρηκτικούς μηχανισμούς και μεριμνούν για την απομάκρυνση αυτών, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας.

- Αναφέρουν άμεσα οτιδήποτε ασυνήθιστο και ύποπτο αντιλαμβάνονται, ιδιαίτερα σχετικά με αγνώστους που προσεγγίζουν ή επιθυμούν να εισέλθουν σε αστυνομικά καταστήματα-εγκαταστάσεις, ενώ μεταφέρουν βαλίτσες, σακούλες ή κιβώτια.

- Διενεργούν ελέγχους σε κοινόχρηστους χώρους των αστυνομικών εγκαταστάσεων και σε ανοιχτούς χώρους πλησίον αυτών (πάρκα, κ. κλπ.) που ενδεχομένως έχουν τοποθετηθεί ύποπτα αντικείμενα και μεριμνούν για την απομάκρυνση αυτών, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας.

- Απομακρύνουν τυχόν υπάρχοντες, έξω από Αστυνομικές εγκαταστάσεις ή πλησίον αυτών κάδους απορριμμάτων.

- Διενεργούν ελέγχους σε σταθμευμένα οχήματα πλησίον αστυνομικών εγκαταστάσεων, εξακριβώνοντας εάν αυτά απασχολούν, και σε θετική περίπτωση, μεριμνούν άμεσα για τον έλεγχο και απομάκρυνση αυτών, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας.

- Ελέγχουν τα κτίρια και τα γραφεία των Υπηρεσιών τους, μετά το πέρας της εργασίας, προς εντοπισμό τυχόν ύποπτων αντικειμένων και μεριμνούν για την ασφάλιση των κτιρίων και των γραφείων που δεν χρησιμοποιούνται.

- Ελέγχουν τα διατιθέμενα μέσα πυρόσβεσης και απομακρύνουν όλα τα εύφλεκτα υλικά που υπάρχουν πλησίον των αστυνομικών καταστημάτων - εγκαταστάσεων τα οποία είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για πρόκληση πυρκαγιάς.

- Φροντίζουν για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων, μεριμνώντας άμεσα για την ενίσχυση ή αποκατάστασή του όπου αυτό απαιτείται.

- Εκδηλωθούν άμεσες ενέργειες, για απομάκρυνση των κατασχεμένων και λοιπών φυλασσομένων στις Υπηρεσίες οχημάτων.

- Οι διατιθέμενοι για φρούρηση αστυνομικών καταστημάτων-εγκαταστάσεων. Αστυνομικοί ή Ειδικοί Φρουροί εκτελούν τα καθήκοντά τους, έχοντας αυξημένη επαγρύπνηση κατά την εκτέλεση αυτών, λαμβάνοντας παράλληλα, αυξημένα μέτρα αυτοπροστασίας, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές βάρδιες, τις ημέρες αργιών και εορτών.

- Λαμβάνονται αυξημένα μέτρα φρούρησης των αστυνομικών κρατητηρίων και των χώρων κράτησης κρατουμένων καθώς και άλλων χώρων φύλαξης ατόμων όπως τα κέντρα υποδοχής και πραγματοποιείται λεπτομερής έλεγχος ατόμων και αντικειμένων.

Επιπλέον:

- Εφιστάται η προσοχή αυτών, για έλεγχο των εισερχομένων στα αστυνομικά καταστήματα και εγκαταστάσεις και ιδιαίτερα, αυτών που μεταφέρουν αντικείμενα, βαλίτσες, σάκους ή κιβώτια, καθώς και ατόμων που επισκέπτονται κρατουμένους.

- Φέρουν τα προβλεπόμενα δημόσια είδη, συμπεριλαμβανομένων αλεξίσφαιρων γιλέκων και φορητού πομποδέκτη.

- Διενεργούν αυξημένο έλεγχο της διακινούμενης αλληλογραφίας, προκειμένου αποτραπεί ο υποβιβασμός της διαδικασίας ελέγχου σε κατάσταση "ρουτίνας".

- Τέλος, να διατεθούν, σε 24ώρη βάση ή κατά τις βραδινές ώρες, παρατηρητές σε πρόσφορα σημεία, προς το σκοπό της έγκαιρης αντίληψης και προειδοποίησης σε τυχόν εκδήλωση αιφνίδιας έκνομης ενέργειας σε βάρος αστυνομικού στόχου. Η επιλογή των σημείων να πραγματοποιείται συνεκτιμώντας την προσφερόμενη ορατότητα για την εκπλήρωση του επιδιωκόμενου σκοπού, καθώς και την παρεχόμενη δυνατότητα αυτοπροστασίας στο διατιθέμενο, για την εκτέλεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, προσωπικό.

4. Επίσης, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων καθώς επίσης και άλλων νευραλγικών Υπηρεσιών όπως ΔΙ. ΑΣ. και ΔΕΛΤΑ, παρακαλούνται όπως αυξήσουν στο έπακρο τα μέτρα αυτοπροστασίας κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους καθώς και κατά τη μετάβαση από και προς τον τόπο εκτέλεσης αυτής.

5. Επιπροσθέτως, κατά λόγο αρμοδιότητας, εντείνετε στο έπακρο τα ήδη λαμβανόμενα μέτρα προστασίας ευπαθών στόχων, επισήμων προσώπων και προσώπων για τα οποία συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι ασφαλείας.

6. Επίσης, παρακαλούμε όπως προβείτε στην εντατικοποίηση - επαύξηση ουσιωδώς των μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας των καταστημάτων κράτησης, σε συνεργασία με τους Διευθυντές των Κ. Κ., για την πρόληψη και αποφυγή ενεργειών ή περιστατικών τα οποία δύναται να διαταράξουν την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία των Κ. Κ.

7. Πλέον των ανωτέρω, να μεριμνήσετε ώστε οι Υπηρεσίες σας να δραστηριοποιήσουν στο έπακρο το δίκτυο πληροφοριών τους, προς συλλογή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας για απειλές έκνομων ή άλλων ενεργειών, σε βάρος των εν λόγω στόχων και γνωστοποιήσουν έγκαιρα αυτές στις αρμόδιες για λήψη μέτρων Υπηρεσίες, κοινοποιώντας σχετικά τις διαπιστώσεις τους στο Α.Ε.Α/Δ.Κ.Α./Τμ. 2ο Προστασίας Πολιτεύματος.

8. Τέλος να εφαρμόσετε κάθε πρόσφορο, νόμιμο μέσο, για την πρόληψη και αποτροπή έκνομων ενεργειών σε βάρος των ως άνω προσώπων ή πραγμάτων, βάσει των συγκεκριμένων συνθηκών που επικρατούν σε κάθε περιοχή αρμοδιότητας σας. Επίσης παρακαλούμε όπως εξεταστεί, κατά το δυνατόν και η περίπτωση απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων, έμπροσθεν αστυνομικών κτιρίων κατά τις νυχτερινές ώρες.


Δεν υπάρχουν σχόλια: