Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010

Οπτικοακουστική κάλυψη της Συγκέντρωσης της 12/12/2010 κατά της Κάρτας Πολίτη

Οπτικοακουστική κάλυψη της Συγκέντρωσης Διαμαρτυρίας κατά Κάρτας Πολίτη 12.12.2010


http://elora.gr/portal/images/stories/pdfs/daily/2010/12/1157.pdfΠεραιτέρω ενημέρωση στο
http://gerontasnektarios.blogspot.com/2010/12/blog-post_8504.html


 
Περαιτέρω ενημέρωση στα http://anavaseis.blogspot.com 
http://orthodox-watch.blogspot.com
Συλλογή υπογραφών στο http://orthros.org/Greek/Eidiseis/E_Arnoumai2.php
Την Κυριακή 12/12/2010 (Ν.Η) πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος ενάντια στην κάρτα του πολίτη και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που διοργανώσανε Έλληνες Youtubers  http://youtube.com/user/HelenicYoutubization helenicyoutubers@yahoo.gr
http://youtube.com/user/megasfilippos

Γνωμοδότηση του Δικηγόρου Παρ' Αρείω Πάγω κ. Χρήστου Παπασωτηρίου επί του τιθέμενου σε δημόσια διαβούλευση ζητήματος της νέας ταυτότητας (κάρτας πολίτη) http://opengov.gr/ypes/?c=18271

ΠΡΟΣΟΧΗ
στην υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3674/25.11.2010 απόφαση Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την εισαγωγή της Κάρτας Πολίτη» σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 3/Α/14-1-2002) του Ειδικού Γραμματέα για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με εκτελεστικό φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
http://www.epdm.gr στα πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypes/ada/4%CE%990%CE%A1%CE%9A-0%CE%9A

Διαβάστε τι προηγήθηκε στα  http://syntagmagr.blogspot.com/2010/11/oxi.html  & http://syntagmagr.blogspot.com/2010/11/blog-post.html


από τον κ.  Ιωάννη Ανδριόπουλο

Δεν υπάρχουν σχόλια: