Σελίδες

Τρίτη 7 Μαΐου 2013

Στις τρεις (κατά Εμμανουήλ Ροΐδη) κάστες της Ελλάδας προστέθηκε ήδη και τέταρτη.

Εμ. Ροιδη: Το Κοχλιάριον
 Ως οι Ινδοί εις φυλάς, ούτω και οι Έλληνες διαιρούνται εις τρεις τοιαύτας:

α) Εις Συμπολιτευομένους, ήτοι έχοντες κοχλιάριον βυθίζωσιν τούτο εις την χύτραν τού προϋπολογισμού.


β) Εις Αντιπολιτευομένους, ήτοι μη έχοντες κοχλιάριον ζητούν επί παντί τρόπω να λάβωσιν τοιούτον.


γ) Εις Εργαζομένους, ήτοι ούτε έχουν κοχλιάριον ούτε ζητούν τοιούτον, αλλά είναι επιφορτισμένοι να γεμίζωσι την χύτραν διά τού ιδρώτος των.


Το σπινθηροβόλως λεχθέν από τον Εμμανουήλ Ροΐδη για τις τρεις φυλές της Ελλάδος μπορεί να συμπληρωθεί ασφαλώς και με σιγουριά  με την προσθήκη και τέταρτης.
Έτσι οι Έλληνες, όσον αφορά το θέμα του κοχλιαρίου (δηλαδή του κουταλιού) και της χύτρας της αρπαχτής χωρίζονται πλέον σε τέσσαρες φυλές.

Στις τρεις παραπάνω και
δ) Εις νεο-ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ οι οποίοι, και με την αθρόα ένταξη στις τάξεις του ψωρο-ΣΥΡΙΖΑ του 4% όλων των τρωκτικών, συνδικαλιστών εργατοπατέρων και απλών βολεμένων στελεχών,  του αλήστου μνήμης ΠΑΣΟΚ (αιωνία του η μνήμη) έχουν προμηθευθεί και κρατούν στο χέρι υπερμεγέθη κουτάλα  αναμένοντας την ονειρεμένη στιγμή που η χύτρα του προϋπολογισμού θα βρεθεί μπροστά τους.

«Ήπειρος, η πατρίδα μας»

Δεν υπάρχουν σχόλια: