Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Ερωτήματα αδιαφάνειας σε μεταπτυχιακό του Παντείου!


Σοβαρότατα ερωτήματα διαφάνειας για τον τρόπο με τον οποίο φοιτητές εισάγονται σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Παντείου Πανεπιστημίου γεννιούνται μετά την αποκάλυψη που κάνει σήμερα το kentrinews.gr. 

Σύμφωνα με στοιχεία που υπάρχουν στην επίσημη ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος «Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση» του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου στον κατάλογο των επιτυχόντων φοιτητών περιλαμβάνονται και ορισμένοι στους οποίους δεν αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου τους με αποτέλεσμα να γεννώνται σοβαρά ερωτήματα για το λόγο που οδήγησε την Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων σε μια τέτοια αδιαφανή ενέργεια.
«Με βάση τις προβλέψεις του νόμου και ειδικά του αρθ. 4 του ν. 3685/2008, η
Επιτροπή αξιολόγησε τους υποψηφίους με πρώτο και βασικό κριτήριο το βαθμό επιτυχίας τους στα τρία εξετασθέντα μαθήματα. Επικουρικά λήφθηκε υπόψη ο βαθμός πτυχίου, όπως επίσης και η συγγένεια του επιστημονικού κλάδου από τον οποίο προέρχεται ο υποψήφιος και μόνο για τους υποψηφίους εκείνους που ισοψηφούσαν» αναφέρεται στο σχετικό πρακτικό της Επιτροπής.
Και το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί σε 3 από τους 15 επιτυχόντες φοιτητές δεν αναγράφεται βαθμός πτυχίου ενώ σε έναν ακόμη δεν αναγράφεται ο βαθμός του μαθήματος του Συνταγματικού Δικαίου, ενός από τα τρία που κλήθηκαν να εξετασθούν οι υποψήφιοι με βάση τη σχετική προκήρυξη. Εντύπωση εξάλλου προκαλεί και το γεγονός ότι στον κατάλογο των επιλαχόντων δεν υπάρχουν οι βαθμοί πτυχίων των 12 από τους 18 συνολικά φοιτητές. Αξιοσημείωτο τέλος είναι το γεγονός ότι στο μεταπτυχιακό εισήχθησαν φοιτητές με 1, 2, 3 και 4!
Σε μια τόσο δύσκολη εποχή η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών από τους φοιτητές και μάλιστα σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο οποίο δεν υποχρεούνται στην καταβολή διδάκτρων, είναι εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση για το μέλλον τους. Κάτι που σημαίνει ότι οι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στον τρόπο αξιολόγησης και επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών τους. Και βέβαια κάθε άλλο παρά υπάρχει δικαιολογία για την πλημμελή δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων.
Η αποκάλυψη του kentrinews.gr στόχο έχει να καταδείξει τα προβλήματα διαφάνειας που υπάρχουν στον ακαδημαϊκό χώρο αλλά και να προτρέψει τους αρμόδιους να βάλουν ένα τέλος σε τέτοιου είδους καταστάσεις που αποτελούν σοβαρό ανασταλτικό παράγοντα για τους φοιτητές να συνεχίσουν τις σπουδές τους προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.  KENTRINEWS

Δεν υπάρχουν σχόλια: